Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
MRSA-teamet: Bibi Fundell, sjuksköterska, Roisin Petrini, sjuksköterska och Maria Norrby, läkare.

Danderyds MRSA-team ger stöd till hela regionen

MRSA-teamet på Danderyds sjukhus är det enda inom regionen och dom träffar alla nyupptäckta MRSA-bärare.

MRSA-teamets uppgift är bland annat att ha bred kunskap om MRSA, bistå med patient- och anhöriginformation och att följa upp MRSA-bärarskapet. Teamet sköter eventuell smittspårning i familjen och kan i samråd med Smittskydd Stockholm efter upprepade negativa prover avskriva bärarskap av MRSA.

– När vi träffar MRSA-bärare får vi tyvärr en del återkoppling gällande negativt bemötande i sjukvården. Uppgivna patienter som mött både okunskap och rädsla hos vårdgivare. Detta kan bland annat resultera i att patienten inte får lämna prover på sin vårdcentral eller upplever att de inte får samma bemötande som innan de var MRSA-bärare. Det är angeläget att vi i vården bemöter alla på lika villkor och är uppdaterad om det som gäller för allmänfarliga sjukdomar som MRSA för att motverka förutfattade meningar. En MRSA-bärare utan riskfaktorer smittar sällan andra, säger Bibi Fundell, sjuksköterska i MRSA-teamet.

Hur jobbar MRSA-teamet?

– Vi träffar alla nyupptäckta MRSA-bärare i Region Stockholm, vilket är ett omfattande uppdrag. Vi ger information gällande MRSA och vad som gäller enligt smittskyddslagen, vi smittspårar hushållskontakter och vi följer sedan patienterna med provtagningar var sjätte månad. Provtagningen kan självklart även göras på patientens vårdcentral även om MRSA teamet har ansvar för bevakning av provsvar samt uppföljning. MRSA-bärare bör alltid få träffa teamet vid minst ett tillfälle för att få fördjupad information och rådgivning. Man blir avskriven efter minst tre negativa provtillfällen och det är bara MRSA teamet i samråd med Smittskydd Stockholm som kan avskriva en tidigare MRSA-bärare, säger Bibi Fundell.

Lägst förekomst i världen

– Den vanligaste smittsvägen gällande MRSA i Sverige är smitta i samhället, vilket delats upp i familj/hushållskontaktssmitta och samhällssmitta. Bland MRSA-fall som smittats i Sverige 2019 rapporterades dessa utgöra 66 procent medan tolv procent hade förvärvat MRSA på sjukhus eller inom vård och omsorg utanför sjukhus. I Sverige är förekomsten av MRSA bland den lägsta i världen, cirka 1 procent, säger Bibi Fundell.

Här finns mer fakta om MRSA och behandling.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb