Robin Järnmark

Dietisten – en kunskapsresurs och en viktig del i teamet

– Jag hoppas att nutritionsrådet tillsammans med enheten ska kunna nå ut med nutritionsarbetet mer på sjukhuset, att det ska bli en mer prioriterad fråga och inte bara för oss dietister utan en mer synlig och prioriterad del för alla professioner och att vi kan hjälpa till där, säger Robin Järnmark, dietist och enhetschef för dietistenheten.

Dietistenheten är på nästan alla avdelningar på sjukhuset, både på sluten och öppen vård. Uppdraget handlar om att hjälpa personalen med det som handlar om nutrition, bland annat vilket dropp patienten ska ha, sondmat och kostråd. Robin Järnmark arbetar 50% kliniskt och 50% som verksamhetschef för dietistenheten och arbetar för att driva verksamheten framåt.

– Vi är ett team på tolv personer som jobbar ihop på dietistenheten. Vi har olika expertis, kompetens och är på olika områden, däremot håller vi på med utvecklingsarbete tillsammans och träffas regelbundet och hjälps åt. Vi har blivit fler och vuxit mycket på Danderyds sjukhus, då man i vården nu ser ett större värde i att hjälpa patienterna med näring. Nutrition är viktig i behandlingen, utöver all medicin vet man att patienten inte läker lika bra om patienten inte får i sig näring, säger Robin Järnmark.

Nutritionsrådet hjälper alla verksamheter

Nutritionsrådet är ett forum som är ett stöd för nutritionskompetens till alla på sjukhuset. Rådet har funnits tidigare men har nu fått en nystart.

– Jag vill slå ett slag för nutrionsrådet. Det är inte bara dietister utan också läkare och sjuksköterskor som sitter med. En av dietisterna är ordförande och vi som grupp är aktiva i att försöka hjälpa nutritionsrådet. Jag hoppas att nutrionsrådet och dietistenheten kan stötta varandra och komma ut i verksamhterna och berätta vad vi kan.
Dietisten är en viktig del av hela teamet, inte bara runt patienten men också för läkare och sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Vi arbetar tätt med de andra professionerna och det märks att vi är uppskattade och väldigt välkomna till avdelningarna, säger Robin.

Vi uppmuntrar till utbildning

Utvecklings- och utbildningsmöjligheter finns på dietistenheten och fokus ligger på att uppmana till vidareutbildning.

– På hela vår sektion uppmuntrar vi till utbildning. Det finns akademiska kurser som man kan läsa och andra kurser som nutritionsföretagen håller i. Vi är ett bra gäng och en välutbildad grupp, en av oss är precis disputerad och ett antal av oss har magister eller master.
En styrka hos oss är att vi har en erfarenhet i gruppen och att oavsett vilket stadie man kommer hit i sin karriär så finns stora utvecklingsmöjligheter. Vi har ett ganska brett uppdrag, man kan välja vart man vill lära sig mer, vi har många som kan handleda och vi är väldigt uppmuntrande och generösa till utbildningsmöjligheter.
På enheten har vi mycket positivt, även nya och fina lokaler. Det är kul att vara chef över en verksamhet som man känner att man kan stå för i så många olika aspekter och som har så mycket potential.

Alla ska ha grundkunskap i nutrition

En långsiktig vision är att alla som jobbar med patienterna ska ha en grundkunskap om nutrion och veta hur man ska använda sig av dietisternas kompetens.

– I framtiden handlar det också om att flytta fokus lite grann, man som dietist hamnar ofta lite punktinsatser som en avbelastning mer än som en expertresurs. Vi kan väldigt mycket som vi vill lägga större fokus på än vad vi idag gör i vissa situationer. På något sätt kan man jobba för att göra sig mer "onyttig" för man vill att personalen ska kunna våra grunder för då får patienter ett bättre omhändertagande, så kommer vi in där vi har expertkunskap.
De tio år som jag har jobbat finns det mycket som har hänt kring dietister och det händer mycket både på Danderyds sjukhus och inom nutrition, vilket gör att det är bra i tiden att utvecklas ännu mer, avslutar Robin.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb