Linnéa Johansson

Familjär känsla ger trygghet i teamet

– Att jobba med strokepatienter ger en bred grund att stå på. Vi jobbar med långsiktig planering och omvårdnad, med medicinskt fokus och med behandling i akutskedet, säger Linnéa Johansson, sjuksköterska på strokeavdelning 73.

– Det är något speciellt med strokepatienter. Vissa patienter drabbas väldigt svårt medan andra knappt får några besvär alls. Vi är ofta med patienten i akutskedet, påbörjar sedan rehabilitering och ser hur de blir bättre innan de ska vidare till fortsatt eftervård. Tack vare vår breda kunskap och den erfarenhet vi har finns en känsla av att ”har man jobbat här kan man klara av det mesta”, säger hon. 

Engagerade och flexibla chefer

Men det är inte bara det utvecklande arbetet som gör att Linnéa trivs inom neurologin.

– Vi har väldigt engagerade chefer på hela kliniken, på alla nivåer. Alla chefer är väldigt måna om att personalen mår bra, vilket jag uppskattar. Det finns även många valmöjligheter till exempel gällande schemaläggning utifrån vad som passar varje individ. Man kan få introduktion i sin egen takt där chefen är flexibel med upplägget. Ibland stanna upp, ibland snabba på utveckling eller introduktion för att man ska få ytterligare utmaningar, berättar Linnéa.

Fint utbyte mellan professioner

En sak som många som jobbar inom verksamhetsområde Neurologi lyfter fram är teamkänslan.

– Vi har ett fint samarbete inom och mellan vårdlagen, vilket gör att arbetet flyter på bra. Våra överläkare är otroligt kunniga och erfarna och dom delar gärna med sig av sin kunskap. I larmkedjan träffar man många olika professioner från olika avdelningar, det ger ett roligt utbyte sinsemellan. Om man behöver hjälp så finns det alltid att få, inom eller utanför avdelningen. Det är en familjär känsla på Danderyds sjukhus, det känns tryggt.

Ny akutneuro i höst

I höst öppnar vårdplatser med högre vårdnivå för neurologisk övervakning, berätta om det!

– Ja, på de nya platserna kommer vi att vårda patienter som gått igenom neurokirurgi eller som behöver medicinsk övervakning. I och med detta kan jag få en fantastisk kompetensutveckling och ändå stanna på samma arbetsplats, det känns kul! Planen är att jag ska ha en rotationstjänst, då behöver jag inte lämna mina vanliga strokepatienter utan kan behålla den delen och ändå få nya utmaningar. Jag ser fram emot att få växa med kliniken och känner verkligen att den kompetens som finns kommer att användas väl.

Namn: Linnéa Johansson
Jobb:
Sjuksköterska på strokeavdelning 73.
Bakgrund:
Började på avdelningen som undersköterska 2015, arbetat ett år som sjuksköterska på samma avdelning.
Topp tre på jobbet:
Tempoväxlingar på avdelningen – både akut och mer långsiktig vård
Larmkedjan som gör att man träffar många olika professioner
Förstående och flexibla chefer

Här kan du läsa mer om vår neurologiska övervakningsenhet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb