Rebecca Enander barnmorska vårdutvecklare på förlossningen

Vi har en familjär sammanhållning och en omsorg om varandra

Danderyds sjukhus kan stoltsera med en kvinnoklinik som lyckats samla många viktiga vårdformer för gravida under ett och samma tak. Här finns kunskapsintensiva enheter där ständigt lärande skapar pepp och en hög trivselfaktor tack vare en omtänksamhet gentemot varandra.  

Rebecca Enander har arbetat 11 år som barnmorska på DS. Hon är koordinator, har aurorasamtal med förlossningsrädda kvinnor, och sedan en tid tillbaka arbetar hon halvtid som vårdutvecklare på förlossningen.
– Barnmorskor är en engagerad grupp och vi bryr oss väldigt mycket om våra patienter och varandra. Det finns en stor omtänksamhet mellan oss och vi hjälper varandra med passbyten och om någon gjort något bra så lyfter vi varandra. Man jobbar tajt och lär känna varandra och det skapar en familjär känsla och en snällhet i gruppen, säger Rebecca.

Förutom bra sammanhållning finns också två hälsoinspiratörer bland kollegorna. De har bland annat arrangerat så att barnmorskor har sprungit Vårruset tillsammans, haft grillkvällar och vandrat ihop. De barnmorskor som är nya i yrket välkomnas att ingå i mentorsprogrammet som hjälper dem att komma in i barnmorskerollen.
– Våra närmaste chefer är väldigt måna om att vi ska bibehålla en hög kompetens genom fortbildning. Det är naturligtvis viktigt för en god patientsäkerhet, men att få gå utbildningar skapar också energi och glädje för personalen, säger Rebecca. Kompetensutveckling i sätesfödslar, team-träning i akut obstetrik, Sjukvårds-HLR, utbildning i stöd och närvaro under förlossningar är några av de utbildningar jag ansvarar för, berättar Rebecca.

Vårdbehov innan och efter förlossningen

Man har utsett var de tre nya enheterna ska ligga på sjukhuset och ombyggnationen kommer igång redan i vår. Enheterna kommer att bestå av en normalvårdsenhet, en antenatal- och induktionsenhet (som idag delvis finns på avdelning 16) och en specialförlossningsenhet. Specialförlossningsenheten kommer att ta hand om föderskor där någon komplikation har tillstött under graviditeten, eller de som kan behöva extra övervakning under födseln, till exempel de som väntar tvillingar och de som har en planerad vaginal sätesfödsel.
– Det kan vara knepigt när man blandar riskfödslar med normalförlossningar och genom att separera de olika förlossningarna så visar studier att vårdutfallet blir bättre. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påbörjat en revidering av “Vårdval förlossning” där en viktig punkt är att “Min Barnmorska” ska kunna bli ett tilläggsuppdrag att ansöka om. Vår förhoppning är att det ska vara möjligt från och med i höst.  Vi har en väldigt stor bredd inom vår kvinnosjukvård som jag är väldigt stolt över och det är något som efterfrågas av både gravida och många barnmorskor, berättar Rebecca Enander.

Olika verksamheter på DS kvinnoklinik 


Framtidens förlossningsvård omfattar tre mindre förlossningsenheter, NHV-uppdrag med högspecialiserad vård för förlossningsskador (Bäckenbottencentrum), specialistmödravård, förlossningens akutmottagning (FAM) och Min barnmorska (startar troligtvis hösten 2022).

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb