Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Gravid under coronaepidemin - frågor och svar

Sophia Brismar Wendel, överläkare på Danderyds sjukhus kvinnoklinik, berättar om rutiner och riktlinjer på förlossningen under coronaepidemin och vad man ska tänka på som gravid.

Vad ska man tänka på som gravid?

– Gravida ska följa allmänna råd om social/fysisk distansering, handhygien, hostetikett och undvika att träffa folk med symtom. Tänk särskilt på att inte resa iväg, stanna hemma. Sluta röka och undvik övervikt. Om du kan undvika att utsättas för sjuka och potentiellt smittade personer, gör det. Om du har astma är det bra att det är välbehandlad.

Du behöver inte vara rädd för att ta vanliga astmamediciner under graviditeten som t ex ventoline, bricanyl och pulmicort. Jobba hemifrån om du kan. Och det ska ändå sägas att gravid vårdpersonal arbetar som vanligt, men kanske inte behöver stå i frontlinjen vid covid-19-patienterna.

Vad händer med gravida och spädbarn som får covid-19?

– Gravida och spädbarn verkar hittills vara mindre benägna att få allvarlig sjukdom, eller att bli smittade. Detta är annorlunda jämfört med hur gravida riskerade att bli sjuka i SARS, MERS eller svininfluensa. Gravida som får svår covid-19-sjukdom verkar ha högre risk att få tillväxthämmade barn och kan behöva extra ultraljud efter sjukdomen. Nyfödda barn får vara hon sin mamma även om mamman har misstänkt eller känd covid-19 så länge mamman kan ta hand om sitt barn. Spädbarn får oftast milda symtom och blir sällan svårt sjuka. Det går bra att amma bebisen, men det är viktigt att försöka undvika att hosta eller nysa på bebisen, att ha god handhygien och om möjligt bära munskydd vid symtom under amningsstunden.

Om mamman får covid-19, får fostret det automatiskt?

– Nej, det finns väldigt lite som talar för det men vi vet för lite ännu. De flesta rapporter gäller gravida som fått sjukdomen sent under graviditeten och deras barn. Inga hållpunkter finns i dagsläget för ökad risk för missbildningar eller missfall. Det samlas in information och rapporteras kontinuerligt. Det planeras också nationella studier som ska samla in prover och data på gravida med misstänkt eller känd covid-19 och deras barn för att få mer kunskap.

Vad gäller på förlossning och BB nu?

– Det råder begränsningar på i princip alla förlossningsavdelningar och BB nu, som innebär att kvinnan får ha med sig en och samma anhörig, oftast partnern, vid förlossningen. Olika regler kan gälla pga. olika resurser på sjukhusen. På Danderyds förlossning får du har med dig en närstående under förlossningen. Denna person måste vara utan tecken på covid-19. Om den födande har misstänkt eller känd covid-19 får inte partnern följa med in på operationssalen vid kejsarsnitt utan får vänta i förrummet utanför salen. Partnern kan inte provtas för covid-19 i dagsläget pga begränsade resurser för att hantera alla prover.

– Vi är måna om våra födande kvinnor och vill betona att det fortfarande är säkert och tryggt att föda barn på Danderyds förlossning, hälsar Maria Persson, verksamhetschef på Danderyds förlossning. 

Om både mor och barn mår bra och inte har behov av inneliggande BB-vård kan hemgång ske tidigast 6 timmar efter förlossning. I de fall mor och barn behöver BB-vård på sjukhuset får partner/närstående följa med till BB. Efter att partner/närstående har lämnat BB-avdelningen får hen inte komma åter. Observera att det vid hög belastning kan bli aktuellt att dela rum annan nyförlöst kvinna. I dessa fall har partner inte möjlighet att kvarstanna.

Danderyds sjukhus återbesöksmottagning och hörselscreening är flyttad till målpunkt Q, plan 6 på Lätt-BB, Danderyds sjukhus.

Får man lustgas om man har symptom på, eller bekräftad covid-19? 

– Lustgas i sig är inte ett problem men hur utandningsluften kan bilda aerosol eller inte är omtvistat. Aerosol innebär att viruspartiklarna sprids i luften och risken för smitta blir högre. Det är framförallt personalen och partnern som utsätts för smittrisk. Det är dock sedan april fastställt att det inte bildas aerosol vid användning av lustgas.

Om en viss typ av filter används skyddas också utrustningen mot virus och bakterier. Danderyds förlossning har installerat sådana mikrobiologiska filter som filtrerar bort virus i utandningsluften i lustgasmasken på alla förlossningsrum. Lustgas är därför säker att använda. Tidig epidural för kvinnor med misstänkt eller känd covid-19 kan även användas. Det minskar smärta, andningsarbetet och syreförbrukningen och underlättar vid ett eventuellt kirurgiskt ingrepp.

Testar man alla som ska in och föda? 

– De flesta sjukhus testar bara de som har symtom. En del testar alla som ska opereras med kejsarsnitt. På Danderyds förlossning testas alla med symtom som läggs in eller ska läggas in planerat för t ex kejsarsnitt eller igångsättning. Vi ringer upp kvinnan två dagar före planerad inläggning och det är viktigt att vi får tag i kvinnan.

Hur hanteras smittade gravida som ska föda?

Kvinnor med misstänkt eller känd covid-19 vårdas separat från de som är friska. En kvinna kan föda som vanligt om hon har covid-19 så länge hon inte är svårt sjuk. Personalen bär skyddsutrustning så det kan kännas lite mindre hemtrevligt men vi tar hand om den födande som vanligt men med extra kontroller av t.ex. puls, temp, andning och syremättnad i blodet. Förlossningen får inte ske i badet men annars kan kvinnan föda som hon vill och situationen tillåter.

Hur påverkas förlossningsvården av coronakrisen?

– Förlossningsvården präglas av framförallt friska mammor och barn, men vi har också en miljö där någon form av operation behövs hos ca 20% av alla födande, om man räknar ihop kejsarsnitt, fastsittande moderkaka, blödningar och bristningar.

Vi är beroende av narkosläkare och narkossjuksköterskor och måste vara sparsamma med användningen av deras hjälp så att den finns när den verkligen behövs. De är svårt belastade med intensivvårdsarbete nu. Därför kommer vi inte att kunna prioritera kejsarsnitt eller igångsättning utan medicinsk anledning. Personalbristen inom vården är större pga sjuktalen, men det är fantastiskt hur alla medarbetare ställer upp och om för att hjälpa till där de behövs.

Alla föräldrautbildningar och visningar av förlossningen har ställts in.
Om du har symtom ska onödiga besök skjutas upp och vid nödvändiga besök ska skyddsåtgärder vidtas och inför inläggningar ska provtagning för covid-19 göras.

Syftet med begränsningarna är att kunna frigöra vårdpersonal för att klara av bemanningen på kliniken samt övriga verksamhetsområden på sjukhuset.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb