Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info
Sovande bebis

Gravid under coronaepidemin - frågor och svar

Coronapandemin

Vi har sammanställt vanliga frågor och svar för dig som väntar och ska föda barn på Danderyds sjukhus under rådande coronapandemi. Kunskapsläget kan förändras och i och med detta även våra rutiner. Vi ber om överseende med detta. Alla begränsningar syftar till att minska smittspridning och att upprätthålla en god bemanning.

Stockholm förlossningskliniker har ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa att alla gravida får god vård under coronapandemin. Läs mer här: https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/coronavirus-och-graviditet-i-stockholms-lan/)

Vad ska man tänka på som gravid?

Gravida ska följa allmänna råd om fysisk distansering, handhygien, hostetikett och undvika att träffa folk med symtom. Tänk särskilt på att inte resa iväg, stanna hemma. Sluta röka och undvik övervikt. Om du kan undvika att utsättas för sjuka och potentiellt smittade personer, gör det. Jobba hemifrån om du kan.

Om du har astma är det bra att den är välbehandlad. Du behöver inte vara rädd för att ta vanliga astmamediciner under graviditeten som t ex Ventoline, Bricanyl och Pulmicort.

Får partner/närstående följa med till sjukhuset?

Din partner eller en annan närstående och en doula får givetvis följa med när du ska föda barn, oavsett om det är planerat en vanlig förlossning eller kejsarsnitt (ej fler än 2 medföljande, tex 1 partner+1 doula). Medföljande får inte ha symtom förenliga med covid-19. Vid behov av tolk används telefontolk.

Din partner eller en annan närstående får också stanna kvar med dig efter förlossningen på eftervården. Vid enstaka fall vid svår platsbrist kan partnern behöva åka hem efter något dygn för att frigöra fler platser. Läs mer om eftervård nedan.

För att begränsa smittspridningen har vi, liksom övriga sjukhus i Stockholm, valt att begränsa antalet kortvariga besök. Därför ska den gravida kvinnan komma själv vid besök på specialistmödravården och förlossningens akutmottagning. Om du har ett bokat besök och du eller någon i ditt hushåll uppvisar symtom måste du kontakta mottagningen innan du kommer till sjukhuset.

Vid barnläkarundersökningen på BB och hörsel- och återbesöksmottagningen får en förälder närvara.
Anhöriga får vänta med att träffa den nya familjemedlemmen tills ni har kommit hem.

Är de förlossningsförberedande föreläsningarna inställda?

Ja, med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har istället digitala utbildningar, här finns de.

Testar man alla som ska in och föda? 

Ja, alla som skrivs in på förlossningen testas med snabbtest, oavsett symtom eller inte. Uppstår symtom under din vårdtid testas du igen. Är du Covid-positiv anpassar vi vården så att vi minskar risken för smittspridning. Om din medföljande partner eller närstående har symtom ska hen inte följa med, utan vi ber dig att ta med en annan närstående.

Du som ska göra ett planerat kejsarsnitt kommer att bli uppringd två dagar före planerad operation. Vi kommer då att efterfråga symtom hos dig och din medföljande partner eller närstående. Om du har symtom kommer du att provtas så att svaret hinner komma innan det planerade kejsarsnittet. Du som inte har symtom kommer att få ta ett snabbtest när du kommer till avdelningen. Om din planerade medföljande har symtom ber vi er att ordna med provtagning via 1177 och/eller att du tar med en annan närstående.

Hur hanteras smittade gravida som ska föda?

Även om du har Covid-19 kan du föda som vanligt och du kommer att få samma goda vård anpassad efter hur du mår och hur förlossningen går. Personalen bär skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning och tar hand om dig som vanligt, eventuellt med extra kontroller av t.ex. puls, temp, andning och syremättnad i blodet.

Om du behöver föda med akut kejsarsnitt och har misstänkt eller bekräftad Covid-19 får inte partnern följa med in i själva operationssalen pga riktlinjer för karantän. Partnern kan tyvärr inte provtas för Covid-19 i dagsläget pga begränsade resurser för snabbtester.

Får man andas lustgas om man har covid-19? 

Ja, det går bra att andas lustgas. Det är nu fastställt att det inte bildas aerosol vid användning av lustgas. Lustgasmasken och slangarna byts ut, tvättas och desinfekteras mellan varje användare.

Epiduralbedövning är ett bra alternativ för kvinnor med misstänkt eller känd Covid-19. Det minskar smärta, andningsarbetet och syreförbrukningen och underlättar vid ett eventuellt kirurgiskt ingrepp.

Vad händer med gravida och spädbarn som får Covid-19?

Gravida har inte större risk att smittas än andra. Det finns idag inga studier som talar för att fostret smittas i livmodern eller vid födseln av mamman. Det verkar inte heller vara ökad risk för missbildningar eller missfall. Gravida som får en allvarlig Covid-19-sjukdom verkar ha lite högre risk att få tillväxthämmade barn och kan behöva extra ultraljud efter sjukdomen. Alla förlossningskliniker i Stockholm deltar i en nationell studie av Covid-19 under graviditet och tidig barndom. Du kan vara med oavsett om du får Covid-19 under graviditeten eller inte. Du läsa mer om den s.k. COPE-studien här.

Om du misstänker att du har fått Covid-19 under graviditeten kan du kontakta 1177 eller förlossningen för rådgivning. Du ska alltid ringa oss om du som gravid känner dig mycket sjuk. Vi har alla resurser att ta hand om dig.

Nyfödda barn får vara hos sin mamma även om mamman har misstänkt eller bekräftad Covid-19. Spädbarn får oftast milda symtom och blir sällan svårt sjuka. Det går bra att amma bebisen. Försök att undvika att hosta eller nysa på bebisen, ha god handhygien och om möjligt bär munskydd om du har symtom under amningsstunden.

Får jag sova över på BB eller är det så snabb hemgång som möjligt?

Det är det medicinska behovet som avgör hur länge du och barnet ska stanna på sjukhuset. Din partner/närstående får stanna kvar med er. Är du och ditt barn friska och förlossningen gått bra, är rekommendationen att åka hem cirka sex timmar efter förlossningen. Barnmorska och barnläkare gör en bedömning tillsammans med er. Innan hemgång undersöks barnet av barnläkare. Ni kommer att få detaljerad information av barnmorska innan hemgång samt skriftlig information med telefonnummer att ringa vid behov av kontakt. Ett uppföljningssamtal planeras till dagen därpå och återbesökstid till barnläkare och barnmorska bokas.

Om du eller ditt barn behöver BB-vård på sjukhuset får din partner/närstående vara kvar med er. Vi rekommenderar att ni stannar kvar på rummet för att minska smittspridningen. I anhörigavgiften (700 kr/dygn) ingår samtliga måltider som serveras på rummet av personal.

Vid extraordinär belastning, t ex i sällsynta situationer med extrem platsbrist på sjukhuset kan det bli aktuellt att dela rum med en annan nyförlöst kvinna och hennes barn. I dessa situationer får partner/närstående inte stanna kvar på BB pga trängsel.

Mamma som pussar sin bebis

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb