Ett team på hjärtkliniken

Hjärtinfarktssjukvård i toppklass

På plan fyra i nya akutvårdsbyggnaden finns hjärtintensiven och hjärtintervention i fräscha funktionsanpassade lokaler med en högteknologisk maskinpark. Kvalitetsregistret Swedeheart har flera gånger rankat hjärtkliniken på Danderyds sjukhus för att vara i toppklass med den bästa hjärtinfarktssjukvården i Sverige.

Hösten 2019 flyttade hjärtintensiven och intervention in till plan fyra i Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad. Under byggprocessen var många vårdmedarbetare delaktiga i utformningen av en funktionell vårdmiljö med effektiva patientflöden med mera.

– Lokalförutsättningarna är viktiga för arbetsmiljön och verksamhetens framtidsutveckling. Vi har en vass interventionsenhet som har goda förutsättningar för att växa och utvecklas framöver i de nya lokalerna. Vi har nu de modernaste labben, anpassat till vårt arbete, och alla medarbetare har varit med och tagit fram utformning och funktioner, berättar Raffaele Scorza, t.f. verksamhetschef hjärtkliniken.

Snabbare vårdflöde för hjärtinfarktspatienter

Förutom helt ny teknikpark på hjärtintensiven har smarta tekniska lösningar bakats in vårdarbetet.

– Vi är första sjukhuset i Sverige som skapat en så kallad STEMI-våg som betyder att ett hjärtinfarktslarm aktiveras vid akutmottagningen. Larmet gör att patienttransporten från ambulanshallen får direkt access till hissar och alla låsta dörrar fram till hjärtintervention. Förflyttningen snabbas på och patienten med hotande stor hjärtinfarkt kommer direkt till hjärtintervention för en akut kranskärlsröntgen. Förflyttningen inom sjukhuset har kunnat minskas med två minuter vilket är lång tid för en hjärtinfarktpatient, berättar Karin Malmqvist, chefläkare och VO-chef hjärtkliniken.

Efter nyår kommer ett av interventionslabben vara färdigrustat för invasiv elektrofysiologiska undersökningar och behandlingar, något som tidigare varit en "bristvara" i Stockholms län.

Fakta hjärtintensivvårdsavdelning och hjärtintervention
Danderyds sjukhus har en av landets största hjärtkliniker med specialistsjukvård för patienter med hjärtsjukdomar och forskning på hög nivå. Varje år vårdas cirka 10 000 patienter och cirka 2 000 kranskärlsingrepp och cirka 800 pacemakeroperationer genomförs. De viktigaste vårdområdena är kranskärlssjukdom, hjärtrytmrubbning, hjärtsvikt och blodproppssjukdomar.

Hjärtkliniken arbetar processinriktat och tar ansvar för patienten under och efter vårdtiden. Hjärtakuten har öppet dygnet runt och 95 procent av dem som behöver läggas in kommer direkt till en av våra sju hjärtavdelningar. På kliniken finns den senaste tekniken för kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärlen (PCI), pacemakeroperationer samt behandlingar och utredningar som sker genom invasiva metoder.

Adress:  HIA/Intervention ligger i nya akutvårdsbyggnaden, Entrévägen 4, plan 4.

Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA)
En betydande andel av HIA:s patienter kommer med akut hjärtinfarkt som åtgärdas på interventionslabb och vårdas på HIA efteråt. Andra patientgrupper är patienter med akut hjärtsvikt, andningssvikt, livshotande arytmier och hjärtstopp utan respiratorbehov. Verksamheten har åtta vårdplatser, varav fyra vårdplatser är hjärtintermediärvård. HIA har enbart enkelsalar och ett EKO-rum.

Hjärtintervention
Verksamheten behandlar kranskärlssjukdomar och rytmrubbningar – både elektiva (inbokade) och akuta patienter. Här finns fyra interventionslab fördelade enligt nedan:

  • Två labb för koronarangiografier (kranskärlsröntgen)
  • Ett kombilabb för invasiv elektrofysiologisk undersökning och behandling
  • Ett labb för pacemakeroperationer
  • Salarna är utformade med modulväggskoncept

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb