Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Kväveoxid till covidpatienter i ny forskning

Kväveoxid testas i behandlingen av svårt sjuka covidpatienter på Danderyds sjukhus, där forskarnas förhoppning är att gasen ska lindra sjukdomens attack på lungorna.

Testet är en del av en amerikansk studie. Magnus Hedenstierna, infektionsläkare, leder studien vid Danderyds sjukhus.

– Hittills har 17 patienter behandlats så vi har knappt kommit halvvägs. Rent praktiskt har det gått bra trots att det är svårt att göra behandlingsstudier i Sverige, säger Magnus Hedenstierna i en intervju i Svenska Dagbladet.

Det som gör studien så speciell är att det i Sverige är nästan omöjligt att genomföra kliniska läkemedelsstudier på medvetslösa patienter, eftersom patienterna måste ge sitt tillstånd i förväg. Med covidpatienterna har man kunnat informera och fråga patienterna innan de sövdes ned.

Det som ska undersökas är om gasen kan hindra sjukdomens attack på lungorna. Kvävedioxid används i dag för att rädda nyfödda med hjärtfel. Gasen vidgas blodkärlen och kan därmed snabba upp blodflödet och öka syresättningen.

I en redan publicerad studie, där kväveoxid använts som behandling av sex covidsjuka gravida kvinnor, kunde de amerikanska forskarna se en snabb virushämmande effekt och en raskt återställd lungfunktion, skriver SvD.

– Om vi får resultat som visar att det fungerar kan det kanske bli aktuellt. Vi har först och främst varit intresserade av att hjälpa de som är sjukast, säger Magnus Hedenstierna.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb