Sophia Brismar Överläkare förlossningen

”Jag brukar säga att kvinnor som föder hos oss har reklamationsrätt”

Bästa kollegorna, spännande forskning och en stark sammanhållning är de ord Sophia Brismar Wendel, överläkare, använder när hon ska sammanfatta jobbet på Danderyds sjukhus kvinnosjukvård och förlossning.

Samarbetet mellan barnmorskor, narkosläkare, barnläkare, narkos- och operationssjuksköterskor, undersköterskor och en mängd andra funktioner på kliniken och sjukhuset sker för att den enskilda patienten eller födande kvinnan ska få bästa möjliga vård.
– Jag älskar den här kliniken. Efter några år på andra ställen vet jag att Danderyds kvinnosjukvård och förlossning är det bästa stället att jobba på och att föda barn på, säger Sophia Brismar Wendel, som är medicinskt ledningsansvarig överläkare på förlossningen och arbetat 22 år på Danderyds kvinnoklinik.
Blandningen av olika yrkesgrupper, studenter, forskning och samarbete ger inspiration varje dag och det skapar en stark sammanhållning.
– Det är en härlig stämning bland läkarkollegorna och vi är en stabil grupp. Många har precis som jag jobbat här i 20–30 år och jag tror att vi trivs så bra för att vi har ett gemensamt och överlappande ansvar för både gynekologi (kvinnosjukvård) och obstetrik (förlossning), vilket ger en enorm samlad expertis och teamkänsla. Fördelen hos oss är att kärnfunktionerna är samlade så nära varandra; vår egen operationsavdelning är hjärtat för gynekologin, förlossningen är hjärtat för obstetriken och neonatalavdelningen ligger vägg i vägg med båda avdelningarna och möjliggör snabb hjälp om så behövs, berättar Sophia.

Läkarens viktiga roll i förlossningen
Sophia förklarar att läkarens roll under en förlossning är att finnas tillhands och identifiera risker för komplikationer och att lindra eller hejda dessa. Läkarens insatser kan vara allt från att ordinera dropp och bedöma fosterljud till att hjälpa födande kvinnor med samtidiga sjukdomar och utföra planerade eller akuta operationer. Det finns alltid minst två läkare på plats, dygnet runt. Det finns också två operationslag, två barnläkare och så vidare.
- Vi läkare är mer eller mindre involverade i nästan hälften av alla förlossningar, men oftast bara i bakgrunden, som en trygghet. Om en läkare kommer in under förlossningen betyder det inte att något är fel, kanske bara att det behövs något extra. De allra flesta föder ju barn utan några som helst medicinska komplikationer, berättar Sophia.

Prestigefyllt NHV-uppdrag
Danderyds kvinnoklinik har en blomstrande forskning och är en ledande klinik i landet för den samlade forskningen för att förebygga bristningar vid förlossning och att ta hand om bäckenbottenskador efter förlossningar. Danderyds sjukhus är en av två kliniker i Sverige som har fått NHV-uppdrag (nationellt högrevårdsuppdrag) att ta hand om bäckenbottenskador, vilket ger möjlighet att satsa ännu mer på forskning och behandling. Forskningen, behandlingsmetoderna, resultaten och samarbetet med kirurgkliniken vid Bäckenbottencentrum har bidragit till att få det prestigefyllda uppdraget.
– Läkare är som regel väldigt kunskapsdrivna och vi tycker om att lära oss mer och mer och att få vara med och skapa ny kunskap är oerhört sporrande och stimulerande. Det känns fantastiskt att kunna ge födande kvinnor den tryggheten, att vi gör allt för att underlivet ska bevaras under förlossningen, men om det ändå blir problem gör vi allt för att det ska återställas. Jag brukar säga att kvinnor som föder hos oss har reklamationsrätt, avslutar Sophia Brismar Wendel.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb