Monika Löfgren, docent och sektionschef för högspecialiserad smärtrehabilitering på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Långsam återhämtning efter Covid-19 bättre än bergochdalbana

Många med post-covid är ivriga att återgå till ett normalt liv. Men återfall sätter ofta käppar i hjulet. Hur en välbalanserad återhämtning ska gå till är föremål för ett pilotprojekt på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus, där man har startat i liten skala och nu planerar att skala upp.

Kön till kognitiv högspecialiserad postcovidmottagningen vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds sjukhus är lång. Sedan senhösten 2020 har 250 patienter tagits emot för utredning av kognitiva problem. Det framkom snart att många patienter behöver rehabilitering för att stötta återhämtningen. Under våren 2021 utvecklades ett rehabiliteringsprogram för patientgruppen och de första patienterna kunde starta sitt program i maj 2021. Sedan i april har mottagningen i ett pilotprojekt hunnit ta emot två grupper om totalt tio patienter för ett tio veckor långt behandlingsprogram. Samtliga med kognitiva besvär och trötthet i behov av multidisciplinär vård och med remiss från primärvården. Åtta av tio patienter har besvarat frågeformulären.

− Piloten är ett kliniskt utvecklingsprojekt som vi utvecklar vartefter vi lär oss mer. Förloppet efter genomgången covid-19 är i stort fortfarande okänt. Vi lärde oss dock tidigt att den största problematiken hos de flesta av våra patienter är trötthet. Tröttheten är ibland mer påtaglig och ibland mindre, men den består fortfarande upp till ett år efter, säger Monika Löfgren, docent och sektionschef för högspecialiserad smärtrehabilitering på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken.

De flesta patienterna har varit fullt friska och arbetsföra innan de drabbades av covid och de relaterar tillbaka till tiden då de varit helt friska. När de har känt sig bättre har de ibland gått tillbaka i arbete och sedan drabbats av bakslag vilket har varit mycket påfrestande för dem. Resultaten efter andra gruppen som hittills har kunnat noteras är att självskattat hälsotillstånd och sömn har förbättrats. Gruppen skattar även minskat antal symtom relaterat till covid efter rehabiliteringen samt minskade symtom av depression. Hälsorelaterad livskvalitet och olika aspekter av trötthet (fatigue) kvarstår oförändrat.

− Vi vet ännu inte vad det är som ger bakslag när man pressar sig. Det är hjärtrusning och pulssänkning om vart annat. Andra symptom som kan komma är yrsel, hjärndimma/uttröttbarhet och huvudvärk. Resultatet blir lätt att individen blir rädd att röra på sig. Målet med rehabiliteringen är att hjälpa patienten att hantera situationen och hitta rätt nivå på aktiviteter. Det är bättre att sakta tillfriskna än att åka bergochdalbana, säger Monika och konkluderar avslutningsvis:

− Vi har börjat i liten skala och snart är vi färdiga med den tredje gruppen. I våra intervjuer med patientgrupperna har det framkommit att de upplever det som positivt att få träffa andra människor i samma situation och att få träffa vårdpersonal som vet vad detta handlar om. Planen nu är att utöka programmet så att vi kan ta emot fler parallella grupper samt eventuellt fördjupa vårt samarbete med Karolinska sjukhuset som fokuserar på patienter med fysiska postcovid-besvär.

Fakta

Kognitiv högspecialiserad postcovidmottagning på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm vid Danderyds sjukhus är specialiserat på multidisciplinär bedömning av postcovid-patienter med kognitiva besvär, till exempel minnes- och koncentrationssvårigheter. Huvudfokus med den tio veckor långa rehabiliteringen är att hitta/stötta kognitiva strategier utifrån nuvarande funktionsnivå samt funktioner kopplade återhämtning och vitalitet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb