Annika Hammarbäck

Många utvecklingsmöjligheter inom neuro

Annika Hammarbäck är specialistutbildad sjuksköterska och arbetar som kvalitetsutvecklare, patientsäkerhetscontroller och utbildningsledare på Neurologkliniken sedan ett år tillbaka. Här berättar hon om sin roll.

Hur länge har du arbetat på Neurologkliniken och vad är roligast med din roll?

– Jag kom hit sommaren 2021 efter att tidigare ha haft olika chefsroller inom akutsjukvård där jag delvis arbetat med vårdutveckling och patientsäkerhet. I den här rollen får jag kombinera det bästa av två världar – att arbeta nära verksamheten och patienterna och samtidigt driva klinikens utveckling och förbättringsarbete där jag kan se direkt effekt i mitt arbete. Jag får samarbeta med klinikens alla yrkeskategorier och även arbeta i sjukhusövergripande nätverk där vi jobbar för att ena sjukhusets utvecklingsarbete och lära av varandra. 

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut hos er?

–  Som sjuksköterska på Neurologkliniken är utvecklingsmöjligheterna många. Som ny sjuksköterska får du bra inskolning och regelbunden kompetensutveckling inom området. På strokeenheten får du möjlighet att skolas in och ta strokelarm där du spelar en viktig roll i strokelarmkedjan och för patientens outcome.
Vi öppnar snart NAVE där vi kommer att vårda svårt neurologiskt sjuka patient med ett stort övervakningsbehov. Sjukhuset har ett stort upptagningsområde och stor akutmottagning, vilket innebär att du får se en bredd av patienter, men du får också djupet då vi vårdar många patienter med ovanliga diagnoser. Vi är drivande i forskningen inom stroke och neurologi och på vår mottagning ger du som sjuksköterska avancerade behandlingar.
Hos oss ser vi gärna att du är delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbetet på kliniken då det är mycket som är på gång den närmsta tiden och sjuksköterskans erfarenhet och specifika kompentens inom omvårdnad är ovärderlig i arbetet att skapa den bästa vården för våra patienter.

Varför ska man arbeta på Neurologkliniken?

– Neurologi är ett väldigt spännande område då ingen patient är den andra lik. Förändring i patientens status kan ske väldigt snabbt och det gäller att vara på tårna som sjuksköterska, samtidigt som du behöver vara patientens trygga punkt då de kan ha insjuknat och fått en diagnos eller symtom de nu ska lära sig leva med. Det utmanar en på ett positivt sätt.
Det är ett väldigt öppet klimat som genomsyras av framåtanda, bra teamarbete och trevlig stämning. Vi är en relativt ny klinik så vi försöker tillsammans hitta vår roll och vår struktur samtidigt som vi bygger och utvecklar verksamheten. Det är superspännande att få vara med på här resan tillsammans med mina kollegor!

Läs fler intervjuer med neurologens medarbetare och chefer på sidan Nyfiken på neurologi.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb