Charlotte Thålin med kollegor Håkan Wallén och Viktoria Hjalmar.

Medarbetare testas för antikroppar mot covid-19 i ny studie

Danderyds sjukhus blir först ut med att utvärdera KTH:s serologiska test för antikroppar mot covid-19. Medarbetare ska testas för att se om man haft sjukdomen covid-19.

– Samhället har ett stort behov av en effektiv serologisk metod för att säkerställa om individer har haft sjukdomen covid-19 eller inte. Genom att analysera en liten droppe blod hoppas vi kunna avgöra om en person har varit smittad av viruset eller ej, säger läkaren och forskaren Charlotte Thålin som är ansvarig för studien på Danderyds sjukhus. Deltagande är frivilligt men vi hoppas att många av våra anställda vill vara med.

Detta är inte ett "snabbtest" som snabbt visar om någon är sjuk eller inte, utan ett test som påvisar antikroppar i blodet, och som ingår i ett långsiktigt forskningsprojekt.

Studien säkerställer att testet ger säkra svar

De flesta som har covid-19 har milda symtom medan en mindre del har svårare symtom. I och med att sjukdomen är helt ny finns det stora kunskapsluckor inom bland annat behandling, prognos och immunitet, alltså kroppens förmåga att skydda sig mot samma infektion igen. 

Värdefullt samarbete

– Jag är mycket tacksam för att Danderyds sjukhus har valt att delta i utvecklingen av denna metod. Den information som vi kommer att få genom att inkludera sjukvårdspersonal i vår studie kommer att vara viktig för att borga för att testet ger säkra svar, säger professor Sophia Hober, AlbaNova, KTH, som är projektledare för arbetet.

- Då vi har möjlighet att producera alla de nödvändiga proteinerna själva skapas en driftsäker och dessutom snabb och effektiv blodanalys som lämpar sig för storskalig screening av många individer till en låg kostnad. I samarbetet med Danderyds sjukhus möjliggörs att på ett effektivt och kvantitativt sätt validera metoden.

Här finns mer information från KTH

Redan sjuka utvecklar immunitet

Det finns redan nu flera olika tester på marknaden, men tillgången och kvaliteten på dessa tester är tyvärr varierande. Detta test som är under utveckling på KTH kommer nu att användas för att undersöka hur stor andel av personalen på Danderyds sjukhus som har haft sjukdomen och därmed, delvis eller helt, utvecklat immunitet genom att provta personalen över en längre tid.

Detta ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smittan vidare, vilket är särskilt viktigt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. Analyserna kommer även att skapa en större förståelse för sjukdomsförloppet.

– Det känns otroligt spännande att vi gör denna forskningsstudie på Danderyds sjukhus och hoppas att den ger oss mer information om covid-19-viruset. Kunskap som kan hjälpa inte bara våra medarbetare utan alla människor i kampen mot covid-19, säger Danderyds sjukhus vd Yvonne Haglund Åkerlind.

Projektsamarbete mellan Danderyds sjukhus och KTH

Projektet är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, MedDr Charlotte Thålin, Professor Sophia Hober och My Hedhammar, KTH/AlbaNova samt Professor Peter Nilsson KTH/SciLifeLab. Den 9 april 2020 blev studien godkänd i alla delar av etikprövningsmyndigheten utan kompletteringar eller modifieringar.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb