Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info
Susanne Wigandt, njursjuksköterska

Mer delaktighet med hemdialys

Arbetet med att minimera vårdskador pågår hela tiden genom bland annat förbättringsarbeten. Här berättar Susanne Wigandt, sjuksköterska på njurmedicin, om hemdialys.

– För patienter med kronisk njursjukdom finns olika behandlingsalternativ varav ett är dialys i hemmet. Sjukdomen påverkar på alla plan och det kan vara en fördel att sköta sin dialys själv. Vi vet också att det kan vara lättare för patienten att hantera sin förändrade livssituation om hen känner sig delaktig både i valet av och i själva behandlingen.

Jag och min sjuksköterskekollega Helena Eriksson har länge arbetat med att utbilda och informera om dialys i hemmet men till en början hade vi mycket medicinskt fokus. Sedan några år har vi i stället hållit öppet hus där patienter som utför hemdialys får berätta för de som ännu inte börjat om hur det går till och hur man löser den nya situationen till exempel med jobbet, familjen och semestern. Både patienter och närstående behöver vara involverade i vad det innebär. Efteråt får patienterna en individuell uppföljning av sjukvårdspersonal.

Både våra hemdialyspatienter och de som ännu inte börjat tycker att den här är en bra modell. Patienterna känner sig informerade, delaktiga och trygga i sitt val av självbehandling. Vi bidrar med vår kompetens och vårdens resurser används rätt, då patienter som inte måste vara på sjukhus kan behandlas hemma.

Arbetet med att minimera vårdskador pågår hela tiden. Våra lokala patientsäkerhetsläkare och -controllers samarbetar med våra sjukhusövergripande patientvägledare och med den av chefläkarna som är ansvarig för patientsäkerhet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb