Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Alexander Weman, specialistsjuksköterska på infektionskliniken

Mer patientsäkert på infektionskliniken

Arbetet med att minimera vårdskador pågår hela tiden genom bland annat förbättringsarbeten.

Här berättar Alexander Weman, specialistsjuksköterska på infektionskliniken, om arbetssättet SER UPP.

– Vi har jobbat med att öka strukturen i vårt arbete med att kolla till patienterna utifrån en idé som använts på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Arbetssättet kallas SER UPP och står för Smärta, Elimination, Respiration, Undernäring, Position, Plan. SER UPP innebär att de specifika omvårdnadsaspekterna kontrolleras varje gång någon personal är inne hos patienten, men minst en gång per timme, och utgår från att förebygga istället för att åtgärda problem.

Arbetsuppgifterna i sig är inte är några nyheter, teamet kring patienten gör redan allt detta. Men nu har vi tydlig struktur och det ger både ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö.

Innan vi införde det här så registrerade vi alla ringningar under en månad och sammanställde statistik på orsaker till att patienten ringde. Sedan utbildades alla medarbetare, vi gjorde filmer och tog fram fickkort för att påminna om arbetssättet.

Efter utvärderingen kan vi se att antalet ringningar har minskat och patienterna känner sig mer välinformerade om sitt hälsotillstånd och vad som skulle hända härnäst. Vi kan verkligen se att några minuters planerat arbete ger en stor vinst både för patienter och medarbetare.

Arbetet med att minimera vårdskador pågår hela tiden. Våra lokala patientsäkerhetsläkare och patientsäkerhetscontrollers samarbetar med våra sjukhusövergripande patientvägledare och med den av chefläkarna som är ansvarig för patientsäkerhet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb