Jenny Karlström

Mindre team underlättar det interprofessionella samarbete

Vi är en bra arbetsgrupp som hjälps åt när det behövs och vi har högt i tak. En stor variation av erfarenheter och yrkesverksamma år, leder till att vi lär oss mycket av varandra. Och vi har väldigt roligt på jobbet!

Jenny Karlström är sjuksköterska och har arbetat på avd 80 på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken i tre år. 

Vilka är de tre främsta skälen till att du valt att arbeta här?

– Det är ett givande jobb där man får vara med och se förbättring hos patienterna, och det finns tid att vara med i deras process till utveckling.

De längre vårdtiderna ger möjlighet att som sjuksköterska utföra omvårdnadsåtgärder och självständigt följa upp insatser. Det ökar även teamkänslan mellan patienten och mig som sköterska när en relation hinner byggas upp, man kan samarbeta kring många omvårdnadsåtgärder.

Att det är en stor variation av vårdtyngd. Periodvis kan man stöta på medicinskt utmanande patientgrupper och med det utvecklas i rollen som sköterska. Samtidigt kan man i vissa perioder fokusera mer på omvårdnad och känna att man alltid kan gå hem utan känslan av att vara otillräcklig. Gott om tid för varje enskild patient.

Vilken är den viktigast förändringen framåt inom verksamheten enligt dig?

– Att fortsätta utveckla vården till en mer individanpassad och personcentrerad vård, där patienten är i fokus och vårt team får vara med och hjälpa patienten att nå sina mål med rehabiliteringen. Detta görs genom mer kvalitetsutveckling och utbildning, samt med fler kollegor som kan bidra med erfarenheter inom olika områden där det idag kan finnas kunskapsluckor. Vi blev nyligen ackrediterad av CARF och kommer nu jobba vidare med de förbättringsåtgärder som föreslogs.  

Vad vill du säga till en kandidat som funderar på att söka tjänst som sjuksköterska hos er?

– Sök! Vi är en bra arbetsgrupp som hjälps åt och vi har högt i tak. Det är stor variation av erfarenheter och yrkesverksamma år, från nyexaminerade till veteraner, vilket gör att man kan lära sig mycket av varandra. Vi har nära samarbete med flera professioner såsom undersköterskor, läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi är uppdelade i mindre team för att underlätta det interprofessionella samarbetet. Och vi har väldigt roligt på jobbet!

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb