Tre ministrar höll presskonferens på Danderyds sjukhus

Den 12 december besökte tre av regeringens ministrar Danderyds sjukhus och tog del av vår Life Science-forskning. Tre av våra innovativa forskare presenterade hur vi använder AI för att bedöma frakturer och rekommendera behandling, hur sjukhusets strukturerade vårddata gör klinisk forskning mer kostnadseffektiv och slutligen om AI:n som gör en digital anamnes för patienter som kommer in akut med bröstsmärtor. Därefter höll ministrarna en presskonferens om regeringens nya strategi för Life Science.

Näringsminister Ibrahim Baylan, socialminister Lena Hallengren och minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans gästade Danderyds sjukhus och höll en presskonferens för att berätta om hur regeringen ska stärka Sveriges position som Life science-nation.

AI – en del av den kliniska verksamheten på ortopedkliniken
Överläkare Max Gordon och ST-läkare Björn Hansen berättade för intresserade ministrar om sin världsunika AI som kan bedöma frakturer och ge en detaljerad beskrivning och en vägledning om lämplig behandling. AI-forskningen startade 2014 och är sedan hösten 2019 en del av ortopedens kliniska verksamhet. Innan AI:n togs in i den kliniska verksamheten hade den programmerats med över 300 000 röntgenundersökningar.

Strukturerad vårddata gör studier mer kostnadseffektiva
Professor Tomas Jernberg berättade för ministrarna om en helt ny typ av studie som kommer att genomföras på Danderyds sjukhus. Man utgår från vårdens befintliga system, vilket både förenklar och är mer kostnadseffektivt jämfört med hur man normalt genomför studier.
- Men det krävs att det redan finns strukturerad vårddata, och här på Danderyds sjukhus har vi skapat system och en miljö som uppfyller kraven, säger professor Tomas Jernberg, som precis fått ta emot närmare 14 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att genomföra en randomiserad utvärdering av datortomografi av kranskärl hos patienter med bröstsmärta, bl a genom att använda redan befintlig strukturerad vårddata.

 

AI:n som lyssnar på patienten
Helge Brandberg presenterade en ny världsunik studie som undersöker om digital anamnes kan göra diagnosen säkrare och vården effektivare. Preliminära resultat visar att det är så.
AI:n säkerställer att patienten får svara på alla relevanta frågor som gäller för just den individen. Studien började i maj 2017 och sedan oktober i år har drygt 1,200 patienter som sökt akut på Danderyds sjukhus för bröstsmärtor, deltagit i studien. Det digitala verktyget heter CLEOS.

De tre projekten är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus (KIDS).

 

Presskonferens om Regeringens Life science-strategi.
Yvonne Haglund Åkerlind hälsade ministrarna välkomna till Danderyds sjukhus.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb