Klas Pekkari, sektionschef och överläkare på kolorektalsektionen, kirurgi och urologi på Danderyds Sjukhus

Möt Klas Pekkari – ny docent i kirurgi

Den 10 mars 2022 antog Karolinska Institutets docentnämnd Klas Pekkari, sektionschef och överläkare på kolorektalsektionen, kirurgi och urologi på Danderyds Sjukhus, som ny docent i kirurgi. Vi har ställt ett par frågor till Klas om vad det betyder och vad det innebär för forskningen inom kirurgi på Danderyds sjukhus.

Hej Klas. Först och främst vill vi å Danderyds sjukhus vägnar rikta ett stort och hjärtligt grattis till dig för din docentur! Vi vill också passa på att ställa några frågor som vi undrar över:

Vad är det du forskar inom?

Den största och viktigaste forskningen vi gör just nu är att vi i en klinisk studie under 3-4 år randomiserar drygt 500 cancerpatienter inför deras kommande kirurgiska ingrepp. Hälften av patienterna ges en traditionell förbehandling, medan den andra hälften genomgår ett intensivt optimeringsprogram där de möter bland andra kirurger, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och farmaceuter. Syftet med studien är att se om de patienter som fysiskt och mentalt förbereds inför operation, i mindre utsträckning drabbas av komplikationer efter genomförd operation. Intresset nationellt för studien är väldigt stort.

Vad innebär det att utses till docent och hur går processen till?

Att bli docent innebär att man får en titel som senior forskare och därmed ensam tillåts handleda doktorander. Dessutom får man utvärdera forskning, exempelvis genom att agera opponent vid disputationer, sitta i betygsnämnder och bedömningskommittéer för forskningsanslag eller etikprövningsmyndigheten.

För att bli docent måste man, efter att själv har doktorerat, fortsätta att forska och visa på självständighet och oberoende från sina tidigare handledare. Det finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas, exempelvis att själv ha publicerat ett antal publikationer där man själv står som första eller siste författare. Man ska också ha undervisat i minst 120 timmar samt ha gått en pedagogisk vidareutbildning. Meriterande är också att handleda andra doktorander och att ha erhållit forskningsanslag. Efter detta kan man ansöka om docentur till docenturutskottet.

Varför har du valt att bli docent?

Docent är egentligen en akademisk utbildningsgrad och en följd av att man har forskat och bedrivit utbildning etcetera. Att lämna in en ansökan om docentur handlar för mig om att få ett erkännande och en kvalitetsstämpel på det jag har gjort i min karriär. Dels för att det underlättar att skapa kontakt med andra forskningsintresserade och dels för att lättare erhålla finansiering för de framtida forskningsprojekt jag önskar engagera mig i.

Vad kan din docentur innebära för forskningsverksamheten och i slutänden patienterna vid Danderyds sjukhus?

Vi är många forskare, docenter och professorer på Danderyds sjukhus och forskningen som bedrivs här är på hög nivå och kommer oftast i slutänden våra patienter till godo. Exempelvis hoppas vi med vårt nuvarande forskningsprojekt att minska antalet komplikationer vid cancerkirurgi. Vad gäller just min docentur så innebär den att vi på kirurgen/urologen på Danderyds sjukhus får ytterligare en docent och totalt sett blir närmare tio docenter inom verksamhetsområdet. Det ger oss en tyngd bakom den forskning vi bedriver jämfört med andra kirurgavdelningar på sjukhus i Sverige.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb