Emma Lindroos vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken

Klockren lärandemiljö! − nära full pott då studenter betygsätter Rehab

Studenter som 2021 genomförde verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken var väldigt nöjda med sin utbildning och gav kliniken hela 9,4 av 10 i betyg. ”Riktigt bra!” kommenterar VO-chef Christian Andersen.

Totalt under 2021 tog Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken emot 162 studenter, främst från Karolinska Institutet, Sophiahemmet och Stockholms universitet, under utbildning till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, psykolog, socionom eller sjuksköterska. Utbildningslängden sträcker sig allt från endagars studiebesök till heltids verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på upp till 13 veckor. 51 av studenterna hade en längre VFU-placering på kliniken och av dessa svarade 24 på utvärderingen. Medelvärdet för studenternas skattade nöjdhet med sitt lärande (0-10) var 9,4. Kliniken har vid det här laget blivit smått bortskämd med fina omdömen. I den årliga utvärderingen brukar studenterna ge höga betyg. Åren 2018-2020 var medel 9,1 på den tiogradiga skalan. Årets 9,4 är dock högsta betyg hittills.

− Riktigt bra! kommententerade verksamhetsområdeschef Christian Andersen i sitt veckobrev. Det är oerhört glädjande att våra studenter uppskattar utbildningen. Det inspirerar oss att fortsätta på inslagen väg och ytterligare spetsa till utbildningen där vi ser att ny kunskap kan tillföras.

Klockren lärandemiljö!

Några av studenterna upplevde att studieschemat var något stressigt och mycket att hinna med. I vissa fall upplevde man också att det fanns lite för få patienter, men att detta snarast hade att göra med pågående covidpandemi. Överlag gav studenterna kliniken positiva omdömen, bland annat: ”Mycket kunniga och erfarna handledare inom professionen, vilket var mycket lärorikt och inspirerande. Jag kunde inte vara mer nöjd!”. ”Den sociala miljön var mycket tillfredsställande då jag välkomnades i både teamet och övrig personal på avdelningarna och kände att jag kunde fråga vilka frågor som än dök upp”. ”Jag har lärt mig så otroligt mycket!”. ”Stimulerande, rolig, full fart och trevliga kollegor”. ”Bra att få vara träffa och arbeta med patienter från dag ett”. ”Intressanta patienter med varierad problematik” och ”klockren lärandemiljö!”.

Viktig rekryteringsväg

Emma Lindroos, legitimerad logoped, vikarierande utbildningssamordnare och själv en gång student vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken tycker att det är väldigt roligt att kliniken får så fint omdöme och tänker att det till stor del beror på klinikens genomtänkta studentmottagande.

− Det som är unikt hos oss är vårt fokus på interprofessionellt lärande och vårt pedagogiska råd inom vilket vi samlas varje månad och arbetar målmedvetet med att ta in studenternas åsikter och ytterligare förbättra studentmottagandet. För varje profession på kliniken har vi en studentansvarig; en adjungerad klinisk adjunkt (AKA) eller en studentsamordnare som fungerar som en länk mellan lärosätet och kliniken och som stöd för de kliniska handledarna. Tillsammans utvärderar vi vår pedagogik, vår lärandemiljö och det interpersonella samarbetet samt vidareutvecklar handledarrollen, säger Emma och tillägger:

− Hos oss har utbildningen tydlig koppling till yrket men innehåller även mer generiska kunskaper som förmåga att läsa och skriva en journal, samarbete med många andra yrkeskategorier och föra dialog med närstående. Våra studenter blir en del av teamet. Utbildning av studenter är absolut en viktig rekryteringsväg för oss, men också ett sätt att hålla oss uppdaterade med ny kunskap inom våra områden.

Betyg Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken har vid det här laget blivit smått bortskämd med fina omdömen. I den årliga utvärderingen brukar studenterna ge höga betyg. Årets 9,4 är dock högsta betyg hittills.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb