Sjuksköterskor som drar en sjukhussäng

NAVE – ett steg närmare att bli bäst i Sverige

Våren 2023 öppnade Danderyds sjukhus en neurologisk akutvårdsenhet, NAVE. Sex vårdplatser med möjlighet till övervakning för patienter som drabbats av stroke, har andra allvarliga neurologiska sjukdomar eller är i behov av neurokirurgisk eftervård.

Den neurologiska akutvårdsenhetens vårdplatser i nyrenoverade lokaler erbjuder den senaste tekniken för bland annat patientövervakning och är utformad för att säkra och höja nivån på patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö.

– På NAVE har vi funktionell övervakning inne på vårdrummet vilket gör att man snabbt kan upptäcka om patientens symtom förändras och behandla direkt, vilket i förlängningen kan minska hjärnskadan och skynda på tillfrisknande, säger Magnus Thorén, överläkare inom neurologi och medicinskt ledningsansvarig läkare på NAVE.

Styrkan sitter i teamet

Ett multidisciplinärt team kommer att arbeta med övervakning och behandling av patienter med akut neurologisk sjukdom samt vård av patienter som genomgått neurokirurgisk behandling på Karolinska. Alla kompetenser och verksamheter som är samlade på sjukhuset ger en enastående vårdkedja för strokepatienter.

– Tillsammans med Neurokirurgen på Karolinska och Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken här på Danderyd har vi skapat ett flöde som vi hoppas kunna vara till stor nytta för patienterna nu och i framtiden. Vår nya enhet bygger vidare på den verksamhet som redan finns och som möjliggörs av sjukhusets enorma kompetens inom neurologi, säger Magnus Thorén.

Danderyds sjukhus Neurologklinik har det största akuta neurologiflödet i Sverige, och behandlar fler patienter med stroke än något annat sjukhus. NAVE kommer att definieras som en strokeenhet, enligt nationella riktlinjer.

Här kan du läsa mer om vår Neurologklinik och om hur det är att jobba där.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb