Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Ny behandlingsstudie för vestibulit

På kvinnokliniken har en ny behandlingsstudie påbörjats där man ser på om injektion av botox i musklerna precis innanför slidöppningen kan hjälpa kvinnor som har vestibulit.

Överläkare Nina Bohm-Starke och Ulrika Heddini samt Philip Haraldson ansvarar för studien.

Många unga kvinnor lider av svåra, brännande smärtor vid samlag. Besvären är ofta orsakade av vestibulit eller vestibulodyni som det också kallas. Man vet ännu inte vad som orsakar besvären, men sannolikt är det en kombination av flera faktorer. Kvinnor med vestibulit har en ökad känslighet i området runt slidöppningen och de är ofta ofrivilligt spända i bäckenbottens muskler vilket bidrar till besvären.

Behandlingen av vestibulit är fortfarande under utprövning. Det finns ännu ingen bra eller enkel metod som fungerar för alla kvinnor. En bättre fungerande bäckenbottenmuskulatur bidrar till att minska smärtan runt slidöppningen och är en viktig del av behandlingen.

Ny behandlingsstudie

På kvinnokliniken på Danderyds sjukhus har en ny behandlingsstudie börjat där man kommer se på om injektion av Botox (botulinum toxin A) i musklerna precis innanför slidöppningen kan hjälpa till att återställa en normal funktion av musklerna och därigenom minska smärtan.

Botox är ett läkemedel som påverkar nervsignalerna till de viljestyrda musklerna och som används på flera områden inom den medicinska vården, bl.a. vid olika andra tillstånd av kramp och ökad spänning i muskulatur. Effekten av Botox är övergående och sitter i ungefär tre månader. Det finns publicerade studier där Botox använts vid vestibulit och där injektionstekniken och doserna är jämförbara med denna studie. De rapporterade biverkningarna i dessa studier har varit få, milda och övergående.

Nu söker vi medverkande till studien. För att vara med ska du:

Vara kvinna, mellan 18-40 år och ha haft ont vid samlag i minst tre månader eller fått diagnosen vestibulit av din läkare eller barnmorska.
Vara frisk för övrigt och inte ha några nervsjukdomar eller neurologiska besvär som gör att du inte är lämplig för behandling med Botox.
Om du är intresserad att vara med i studien, kontakta oss för mer information!
Helen Fagraeus, Forskningsbarnmorska
08-123 570 22, 070 737 49 88
helen.fagraeus@ds.se

Ansvariga gynekologer:
Nina Bohm-Starke, överläkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB
Ulrika Heddini, överläkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB
Philip Haraldson, ST-läkare kvinnokliniken, Danderyds sjukhus AB

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb