Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Team på endoskopimottagningen

Nya arbetssätt hjälpte kollegorna i covidvården

Med effektiviseringar och nya arbetssätt kunde Endoskopicentrum och Inskrivningsmottagningen bidra med resurser till covidvården och andra sjukhusenheter.

– Jag är otroligt imponerad över flexibiliteten och det värdeskapande arbete som medarbetarna utfört under coronapandemin. Flera av medarbetarna har även bidragit med sin värdefulla kompetens på IVA under coronapandemin, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd.

Nya funktioner på Inskrivningsmottagningen

Efter en operation brukar patienter få stanna ett par timmar på uppvakningsavdelningen och få postoperativ vård, men i våras fick inskrivningsmottagningen agera både uppvakningsavdelning och ge postoperativ vård. 

– Under pandemin fick vi hämta nyopererade dagkirurgipatienter från operationssalen. Vi var inte vana vid att hämta patienter direkt från operationsenheten, men vi fick introduktion och hjälp med de nya arbetssätten av anestesin. Det var en omställning, men ändå så självklart att vi skulle bidra under covid med det vi kunde, säger Elisabet Karlsson, vårdenhetschef inskrivningsmottagningen.

Några av fördelarna med inskrivningsmottagningens nya vårduppgifter är att patienten får träffa samma personal när de skrivs in, vaknar upp efter operation och släpps hem. När inskrivningspersonalen tog över arbetsuppgifter från anestesin kunde också anestesipersonal allokeras till intensivvården. 

- När den kirurg-urologiska dagvårdsavdelningen (KUDVA) stängdes i mars fick KUDVA-personalen arbeta inom slutenvården och inskrivningsmottagningen fick ta KUDVA:s dagvårspatienter. På inskrivningsmottagningen fick patienter hjälp med blodtransfusioner och  avlastning av gallvägar eller njurar, berättar Fredrik Hjern, verksamhetsområdeschef inom kirurgi och urologi.

Planerade operationer sätter igång i höst

KUDVA öppnade igen den 17 augusti och i början av september räknar man med att återigen kunna ta emot patienter för planerade operationer på dagoperationsavdelningen. Patienter med underliggande sjukdomar som klarar av dagkirurgioperationer kommer att opereras på centraloperation och därefter även fortsättningsvis omhändertas på inskrivningsmottagningen.

– Vi har många patienter som står i kö till operation men vi jobbbar stenhårt med att kunna hjälpa alla så snart det är möjligt, säger Fredrik Hjern.

Minimal tid mellan diagnos och behandling

På endoskopienheten startades en polypjour i början av året. Patienter med polypdiagnos, utväxt i tjocktarmens slemhinna, kunde få hjälp att ta bort polypen samma dag som den upptäckts.

– Patienterna kom från Aleris endoskopiverksamhet i Sollentuna eller Sophiahemmet och den korta väntetiden mellan diagnos och behandling var väldigt uppskattad. Polypjouren har varit öppen under hela pandemin och vi har också tagit emot patienter som behövde akuta undersökningar eller hade cancermisstankar, berättar Camilla Josvall Vilhelmsson, vårdenhetschef på Endoskopicentrum.

En grupp med sjuksköterskor bytte också arbetet på endoskopin till anestesin, covid-IVA och uppvakningsavdelning på centraloperation.  

– Vi som var kvar på endoskopin fick ta ett större yrkesansvar, samtidigt som vi fick en bättre gruppkänsla. Det var speciellt och tufft för de personer som bytte till IVA. Jag är omåttligt stolt över dem, de har alla studs i dojjorna, är positiva och tror på att det mesta är möjligt. Samtidigt var man orolig för hur de mådde psykologiskt, det var ju väldigt pressat i våras, berättar Camilla Josvall Vilhelmsson.

Karin Karin Mattisson Palm, Laila Prigorowsky och Jens Wilms arbetade två månader på covid-IVA. En insats som lämnade många minnen efter sig.

Kände igen sköterskans röst 

Sjuksköterskorna Laila, Karin och Jens bytte passen på endoskopienheten mot covid-IVA under två månader. Skillnaderna mellan enheterna var enorm. Omställningen från endoskopienheten till att vårda svårt sjuka coronapatienter var stor.

– Jag tackade ja för jag kände en stark solidaritet och lojalitet mot kollegor och patienter. Verkligheten och hur det såg ut när jag väl kom dit glömmer jag aldrig – jag var alldeles tagen, säger Laila Prigorowsky.

– Under introduktionen gick jag bredvid IVA-personal i tre dagar. Första gången jag klev in på covid-IVA var allt helt surrealistiskt. Jag var osäker på vad som skulle komma att krävas av mig och hur det skulle gå att jobba på IVA.  Jag tror vi kommer att läsa om det som hänt oss i historieböckerna. Covid-19-epidemin är det mest speciella som hänt under de 20 år som jag jobbat inom vården, säger Karin Mattisson Palm.  

– Ingen visste något om den nya sjukdomen och mycket var oklart när man kastades in i att vårda svårt sjuka patienter. Jag tänkte hela tiden att jag skulle göra så gott jag kunde, men ibland var det övermäktigt. Jag minns en patient som jag vårdade länge och som var nedsövd i 70 dagar. Jag oroade mig för att hen kanske inte skulle klara sig. När jag återvänt till endoskopin kom hen helt själv ner till oss för att få hjälp med att ta bort PEG:en (matsond) ur magen. Det var mäktigt att träffas och se att hen hade klarat sig, berättar Jens Wilms.

– Viss personal jobbade enligt krislägesavtalet vilket innebar 48 timmars arbete per vecka. Ovissheten om patienterna skulle klara sig eller inte var svår. Hos bekanta och vänner har vi fått hjältestatus. En dag satt en patient i vårt väntrum på endoskopienheten. Plötsligt sa hen till en sjuksköterska på avdelningen: Jag känner igen din röst, jag vet att du har vårdat mig förut. Det visade sig att sjuksköterskan hade vårdat patienten på covid-IVA för några månader sedan. Det var stort för sjuksköterska att patienten kunde förnimma sig om hennes röst, berättar Laila Prigorowsky.

– Jag är otroligt imponerad över flexibiliteten och det värdeskapande arbete som medarbetarna utfört under coronapandemin, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd. (t.v. i bild, tillsammans med teamet på inskrivningsmottagningen).

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb