Nyinflyttad bedriver hjärtvård på hög nivå

På plan fyra i nya akutvårdsbyggnaden kan man njuta av en majestätisk utsikt, en högteknologisk maskinpark och fräscha funktionsanpassade lokaler. På våningsplanet finns en av landets största hjärtkliniker med personal som enträget arbetar med att vidareutveckla hjärtsjukvården.

I mitten av september flyttade hjärtintensiven och intervention in till plan fyra i Danderyds sjukhus akutvårdsbyggnad. Under byggprocessen var många vårdmedarbetare delaktiga i utformningen av en funktionell vårdmiljö för bästa möjliga patientvård. Idéer från vårdpersonal om effektiva patientflöden har fått ta plats i byggprocessen, liksom lagarbete och nytänkande. Tack vare en platt organisation har många bra idéer från personal tillvaratagits.  
– Lokalförutsättningarna är viktiga för arbetsmiljön och verksamhetens framtidsutveckling. Vi har en vass interventionsenhet som har goda förutsättningar för att växa och utvecklas framöver i de nya lokalerna. Vi har nu det modernaste labbet, anpassat till vårt arbete, och alla medarbetare har varit med och tagit fram utformning och funktioner, berättar Raffaele Scorza, t.f. verksamhetschef hjärtkliniken.

Förutom helt ny teknikpark på hjärtintensiven har smarta tekniska lösningar bakats in vårdarbetet.
– Vi är första sjukhuset i Sverige som skapat en så kallad ”STEMI-våg” som snabbar på tiden från EKG till intervention för hjärtinfarktpatienter. När STEMI-larmet aktiveras vid akutmottagningen så får personal med patient direkt access till hissarna, och alla låsta dörrar fram till hjärtintervention hålls öppna så att förflyttningen sker så snabbt som möjligt. Förflyttningen inom sjukhuset har kunnat minskas med 2 minuter vilket är lång tid för en hjärtinfarktpatient, berättar Karin Malmqvist, chefläkare och VO-chef hjärtkliniken.

Efter nyår kommer ett av interventionslabben att ha invasiv elektrofysiologisk undersökning och behandling.

Fakta Hjärtintensivvårdsavdelning och Intervention
Danderyds sjukhus har en av landets största hjärtkliniker med specialistsjukvård för patienter med hjärtsjukdomar, samt forskning på hög nivå. Hjärtkliniken vårdar cirka 10 000 inneliggande patienter per år. 

HIA flyttade in i sina nya lokaler 29 september och kliniken invigdes 8 oktober. Adress: HIA/Intervention ligger i nya akutvårdsbyggnaden,
Entrévägen 4, plan 4.Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA)
En betydande andel av HIA:s patienter kommer med akut hjärtinfarkt som åtgärdas på interventionslabb och vårdas på HIA efteråt. En annan del är patientgrupper med akut hjärtsvikt, andningssvikt, livshotande arytmier och hjärtstopp utan respiratorbehov. Verksamheten har åtta vårdplatser, varav fyra vårdplatser är hjärtintermediärvård. HIA har enbart enkelsalar och ett EKO-rum.

Intervention
Verksamheten behandlar kranskärlssjukdomar och rytmrubbningar – både elektiva (inbokade) och akuta patienter. Här finns fyra interventionslab fördelade enligt nedan:

  • Två labb för koronarangiografier (kranskärlsröntgen)
  • Ett kombilabb för invasiv elektrofysiologisk undersökning och behandling
  • Ett labb för pacemakeroperationer
  • Salarna är utformade med modulväggskoncept
Vårdpersonal samtalar med första patienten som opereras på HIA i nya akutvårdsbyggnaden.
Intervention i nya akutvårdsbyggnad har en ny högteknologisk maskinpark.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb