Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Operationsmaterial i rätt tid

Centraloperation står inför en logistisk utmaning när de flyttar in i sjukhusets nya akutvårdsbyggnad; lagerutrymmet kommer finnas på sterilcentralen en våning upp. Chefssjuksköterska Maria Eklund på ortopeden berättar hur de förbereder sig.

– Under 2018 startas ett pilotprojekt med ”Just In Time”-leveranser. Det innebär att sterilcentralen levererar alla instrument och annat material som behövs till respektive operation (JIT-vagnar). Lagerhållning och materialförsörjning flyttas från centraloperation till sterilcentralen, vilket ger ett smidigare och jämnare flöde av operationer under dygnets alla timmar, förklarar Maria Eklund.

Två parallella flöden

Två parallella flöden kommer att finnas: ett sterilt och ett smutsigt.

– Sterila instrument och material går mellan sterilcentralen och centraloperation och flödet med smutsiga instrument efter operationen går via instrumentbord i ett smutsigt flöde.

Vi kommer börja arbeta med JIT redan nu i de befintliga lokalerna för att löpande kunna se vad som behöver förändras eller förbättras innan inflyttningen i nya akutvårdsbyggnaden sker. Det finns en noggrann struktur kring hur varje avvikelse ska hanteras och gott om tid att rätta till eventuella problem som kan uppstå, berättar Maria.

Orbit berättar vad som behövs

Information till sterilcentralen om vilka instrument och vilket material som behövs, hämtas ur journalsystemet Orbit. Ett av målen med pilotprojektet är att alla som arbetar på sterilcentralen ska kunna förbereda och packa JIT-vagnarna korrekt.

– En annan stor fördel med detta system är att vi nyttjar våra resurser på rätt sätt. Sjuksköterskorna och undersköterskorna på operation tar hand om patienterna och stödfunktionen tar hand om instrument och transporter. Detta passar verkligen in i tänket om kompetensväxling.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb