Tobias Nordström docent och överläkare på kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus

Prostatascreening för män, likt mammografi för kvinnor, kan rädda liv

Trots att det har inletts mindre pilotprojekt för organiserad testning, har det varit brist på välgjorda hälsoekonomiska analyser för vägledning av beslut kring införandet av nationell prostatacancerscreening. Nu visar en forskargrupp vid Danderyds Sjukhus att screening med moderna verktyg och magnetresonans-tomografi både minskar dödligheten och med stor sannolikhet är kostnadseffektiv.

Forskargruppen vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet uppmärksammades redan 2021 av de välrenommerade tidskrifterna New England Journal of Medicine och Lancet Oncology för sin forskning kring hur ett nytt blodprov och magnetresonans-tomografi (MR) kan förbättra prostatacancerscreening inom projektet STHLM3MR.

Nu kan samma forskargrupp, ledd av docent Mark Clements, i en hälsoekonomisk analys visa att screening med moderna verktyg som Stockholm3-testet och magnetresonans-tomografi (MR) både minskar dödligheten i prostatacancer och med stor sannolikhet är kostnadseffektiv. Studien som inkluderar avancerad simulering visar också att användandet av det nya blodprovet Stockholm3 kan minska behovet av MR-undersökningar med 60 procent.

− Det är väldigt glädjande att vi nu kunnat konstatera att modern prostatacancerscreening kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att införa ett nationellt screeningprogram för män, likt mammografi för kvinnor, skulle många liv kunna räddas varje år och mycket onödigt lidande förebyggas, säger Tobias Nordström docent och överläkare på kirurg- och urologkliniken vid Danderyds sjukhus och ansvarig för projektet.

Länkar till studier och artiklar

Aktuell studie:

Cost-Effectiveness of the Stockholm3 Test and Magnetic Resonance Imaging in Prostate Cancer Screening: A Microsimulation Study

Tidigare studier:

MRI-Targeted or Standard Biopsy in Prostate Cancer Screening

Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, MRI, and targeted prostate biopsies (STHLM3-MRI): a prospective, population-based, randomised, open-label, non-inferiority trial

Tidigare publicerade artiklar:

Forskar på alternativ till PSA-test

Nya metoder för prostatacancerscreening

Nya metoder möjliggör införande av nationell prostatacancerscreening

Säkrare prostatakoll med nytt test

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb