Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Christian Andersen, verksamhetschef Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Rehabiliteringsmedicin digitaliserar vården

Sedan Coronautbrottet våren 2020 har Rehabiliteringsmedicin, liksom många andra delar av Danderyds sjukhus, på kort tid ställt om verksamheten.

På grund av infektions- och smittspridningsrisken har en stor del av verksamheten gått från att vara fysisk till att bli digital. Men hur digitaliserar man egentligen en så fysisk verksamhet som rehabilitering?

Vi fick en pratstund med Christian Andersen, verksamhetschef vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken.

Har Coronapandemin inneburit en snabbare digital omställning på Rehab?

Utan tvekan ja, våren 2020 stängdes all öppenvårdsverksamhet och vi inledde ett intensivt arbete med att ställa om till digitala arbetssätt för att kunna hjälpa våra patienter.

Vad är fördelarna med digitala möten?

– Mest uppenbart är att det inte behövs några resor till och från kliniken. Det blir enklare att ha kortare uppföljande kontakter och det går också att involvera anhöriga och andra vårdgivare på ett enklare sätt.  

Vad är nackdelarna med digitala möten?

– Den personliga kontakten. I synnerhet vid ett nybesök behövs en fysisk kontakt som det är svårt att ersätta. När en kontakt etablerats kan digitala arbetsformer vara användbara. Det kan också vara svårare med personlig integritet och det är naturligtvis viktigt att känsliga uppgifter behandlas enligt alla riktlinjer.

Vad tycker personalen respektive patienterna?

– Det har vi faktiskt gjort strukturerad uppföljning av och såväl patienter, anhöriga och medarbetare på kliniken har varit övervägande positiva.

Kommer ”eRehab” att fortsätta även efter Coronapandemin?

– Definitivt. Arbetet med detta påbörjades långt innan vi drabbades av pandemin och det kommer utan tvekan att vara ett värdefullt komplement till våra ordinarie rehabiliteringsprogram.

På Rehabiliteringsmedicin har hjärnskaderehabilitering slutenvård, neurorehabilitering öppenvård och smärtrehabilitering finns sedan tidigare flera distanslösningar:

  • Digitala hembesök via appen Alltid Öppet
  • eRehad där patienten jobbar hemifrån med stöttning av en coach via 1177 och Nationella behandlingsplattformen (SOB)
  • Träning med Cogmed
  • Vårdplaneringar med kommun och primärvård
  • Planerings- och informationsmöte inför in- och utskrivning
  • Föreläsning för närstående
  • Sjukgymnastiska övningar via appen Exorlive
  • Utbildning av personliga assistenter

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb