Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Premiär för nya operationsroboten da Vinci Xi

Måndag den 8 februari genomfördes enligt plan och med lyckat resultat den första operationen med nya operationsroboten ”da Vinci Xi” på Danderyds sjukhus centraloperation. Klas Pekkari, överläkare och ansvarig för robotprojektet på kirurg- och urologkliniken, berättar mer.

Innan vi får höra mer från Klas Pekkari om den nya operationsroboten, vill Fredrik Hjern, verksamhetschef, docent och överläkare på VO Kirurgi och Urologi, säga ett par ord: Det har varit en extra utmaning i dessa oroliga tider och att vi med gemensamma ansträngningar ändå har lyckats komma i mål med detta projekt är enastående. Jag vill å VO Kirurgi och urologis vägnar tacka alla som på ett eller annat bidragit i processen för att upphandla och driftsätta roboten.

Sedan när har Danderyds sjukhus utfört robotassisterad kirurgi?

Vi har genomfört robotassisterad kirurgi på Danderyds sjukhus sedan 2014. Vi har en lång tradition av att utveckla titthålskirurgi, robotassisterat och laparoskopiskt, och är idag ledande i Sverige på denna typ av kirurgi. 2016 utfördes 63 procent av kolorektal resektionskirurgi med titthålskirurgi och 2020 var vi uppe i 88 procent. Mig veterligen är det inget annat sjukhus i Sverige som har denna höga andel och i den här utvecklingen är robotkirurgin en avgörande del.

Hur går det till att utföra en operation med roboten? Krävs det något särskilt av kirurgen och hur många personer behöver närvara vid operationen?

Efter det att patienten har sövts ner förs operationsinstrument och kamera in och kopplas till roboten som ser ut som en stor bläckfisk som hovrar över patienten. En kirurg sitter vid en konsol och utför själva operationen genom att se operationsfältet i en tre dimensionell miljö. Ytterligare en kirurg sitter bredvid patienten och assisterar. Utöver detta närvarar i salen en operationssjuksköterska, en undersköterska och en narkossköterska. Det är samma besättning vid denna typ av operation som vid en konventionell operation.

Vilka fördelar för kirurger har robotassisterad titthålskirurgi?

Robotassisterad kirurgi kan används på Danderyd inom kolorektalkirurgi (cancer, tjock- och ändtarmscancer), urologi (prostataoperationer och njuroperationer), komplicerad bråckkirurgi samt gynekologisk kirurgi. Fördelen för kirurger är framför allt ergonomisk, det vill säga att metoden avlastar nacke, axlar och rygg då kirurgen slipper stå lutad över patienten långa stunder. Dessutom blir operationsprocessen mycket stabil i och med att eventuella skakningar, darr på handen, helt elimineras.

Vilka fördelar för patienter har robotassisterad titthålskirurgi?

För patienternas del är fördelarna med robotkirurgin att de får färre komplikationer efter operationen och tillfrisknar snabbare än vid traditionell öppen kirurgi, vilket är en fördel för såväl patient som sjukhus. Danderyds sjukhus har idag t ex den kortaste vårdtiden i Sverige avseende tjock-och ändtarmscancer.

Varför byter vi ut den tidigare roboten?

Den nya versionen har tekniska fördelar samt möjliggör flera sorters operationer genom att man lättare kan röra sig över större områden i bukhålan. Den nya roboten har också tekniska fördelar som t ex kan användas för att visualisera t ex blodkärl, urinledare och gallgångar.

Den tidigare roboten ska användas av kvinnokliniken, på vilket sätt?

Inom kvinnokliniken rör man sig inom ett mer begränsat område runt nedre delen av bukhålan och där passar den tidigare roboten med sitt något mindre arbetsfält mycket väl in. 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb