Tobias Nordström, läkare, forskare kirurg-urolog

Säkrare prostatakoll med nytt test

Under 2019-20 bjuder projektet STHLM3-MR in 60 000 män i åldern 50–74 år för att kolla prostatacancerrisken med hjälp av en ny metod som är skonsammare och mer precis för deltagarna än det traditionella sättet att diagnosticera prostatacancer.

– Det är väldigt spännande att arbeta med ett projekt som ligger så nära den kliniska verksamheten. Det här är en stor studie som ger mycket värdefull kunskap och som kommer att gynna våra patienter inom en relativt snar framtid, säger Tobias Nordström, överläkare inom Kirurg- och Urologkliniken vid Danderyds sjukhus, och ansvarig för projektet. 

Mer exakta prover med MR

Målet med projektet STHLM3-MR är att utveckla och utvärdera bättre metoder för att upptäcka och diagnosticera prostatacancer. STHLM3-MR studerar huruvida blodprovet ”Stockholm3” i kombination med magnetröntgenundersökning (MR) innan vävnadsprovtagning kan vara ett bättre sätt att upptäcka prostatacancer. Blodprovet utvecklades inom projektet i ett tidigare skede, och har använts framgångsrikt under flera år.

– Traditionellt tas vävnadsprover med ultraljudsvägledning, men en MR-undersökning visar exakt var eventuella cellförändringar i prostatan finns, vilket gör att man kan ta riktade vävnadsprov därifrån. Det ger mer representativa prover, men det är också skonsammare för patienten. Framöver kan det bli så att hos de patienter där vi inte kan se några förändringar på MR, behöver vi inte heller genomföra vävnadsprovtagning, säger Tobias.

Patientsäkerhet och riktade insatser

Den nya metoden syftar till att göra vården bättre bland annat genom förbättrad diagnostik, men även bidra till ökad patientsäkerhet. Den som drabbas av prostatacancer ska snabbt få diagnos och behandling, och den som har ofarliga förändringar som inte behöver behandlas ska slippa både oro och onödiga ingrepp.

Under året ska STHLM3-MR-metoden jämföras med den traditionella, och resultatet ska svara på om man kan öka möjligheten att upptäcka behandlingskrävande cancer samtidigt som färre män behöver genomgå undersökningar.

– Det handlar helt enkelt om att vi ska bli bättre på att erbjuda rätt män rätt undersökning och behandling. Förhoppningen är att vi i inom något år har så mycket kunskap om den nya metoden att Socialstyrelsen senare kan fatta ett beslut kring hur en organiserad prostatacancertestning kan utformas, säger Tobias.

Cancerfonden beslutade i november 2019 om att stödja Tobias Nordströms forskning om förbättrad diagnostik och behandling av prostatacancer med 800 000 kr per år i tre år. Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Här kan du läsa en tidigare nyhet om Tobias forskning.

Mer om STHLM3

Behov av ett nytt sätt att testa

Prostatacancer är den främsta orsaken till cancerdöd bland män i Sverige. I Sverige drabbas årligen omkring 10 000 män av prostatacancer, och cirka fem procent av män avlider av prostatacancer. Ungefär två tredjedelar av män över 50 år i Stockholmsregionen har tagit blodprovet PSA för att se om de har, eller har ökad risk att drabbas av prostatacancer.

Men det traditionella PSA-provet är ett ”trubbigt verktyg” som kan missa behandlingskrävande cancer men som också kan leda till överdiagnosticering och onödig vård av ofarliga cellförändringar. Män som har ett förhöjt PSA-prov genomgår vävnadsprov på flera, förbestämda, ställen i prostatan, oavsett var cellförändringarna finns. Detta medför både obehag och risk för infektioner och blödning efteråt.

Med bakgrund i denna problematik startade STHLM3-projektet 2012, vars syfte är att förbättra metoder för att upptäcka och diagnosticera prostatacancer.

Började med blodprov

Inom projektet har ett nytt blodprov ”Stockholm3” utvecklats. Stockholm3-testet har visats upptäcka minst lika många män med behandlingskrävande cancer samtidigt som det minskar antalet genomförda vävnadsprover och minskar risken att upptäcka små, ofarliga förändringar, s.k överdiagnostik.

STHLM3-MR är en utveckling av det tidigare arbetet och kombinerar Stockholm3 med undersökning av prostatan med magnetkamera (MR) som har god förmåga att avbilda tumörer i prostatan. Resultatet från MR-undersökningen visar var i prostatan ett vävnadsprov bör tas. Hos cirka en tredjedel av patienterna indikerar inte MR något område med cellförändringar och onödig vävnadsprovtagning kan då undvikas.

AI hjälper patologen

Inom STHLM3-projektet har man även utvecklat ett verktyg som genom artificiell intelligens (AI) kan hjälpa patologen att tolka svar från vävnadsprovtagning. AI-metoden kan i princip felfritt avgöra om ett vävnadsprov innehåller cancer eller inte, samt uppskatta cancertumörens utbredning i biopsin. Detta ger patologen mer tid att fokusera på de svårdiagnostiserade fallen.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb