Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Malin Ackefors, verksamhetschef internmedicin och infektion och Yvonne Haglund Åkerlind, vd

Snabbare till rätt vårdnivå

Onsdag den 3 februari öppnar sjukhusets akutvårdsavdelning ”AVA”, som tar emot patienter från akuten för initial utredning och behandling.

Från AVA flyttas patienterna till en specialiserad vårdavdelning eller skrivs ut och får åka hem. De patienter som kommer hit har ett behov av tätare kontroller och krävande behandling som inte kan ges på akuten.

– Genom att snabbt identifiera rätt patienter och flytta handläggning och behandling till AVA avlastas akuten och avdelningar med högre vårdnivå samtidigt som patienterna snabbare får den vårdnivå och utredningskapacitet som krävs, säger Malin Ackefors, verksamhetsområdeschef Internmedicin och Infektion.

AVA har drivits tidigare på sjukhuset, då som ett pilotprojekt, men nu är upplägget något förändrat. ”Nya” AVA har en fast personalstyrka med bland annat 16 nyrekryterade sjuksköterskor och färre rotationstjänster.

– Den här höga vårdnivån behöver en stabil personalgrupp som kan driva arbetet framåt. Det är en av metoderna för att skapa en bra och patientsäker vård. Det känns jätteroligt att vi har fått in så många sjuksköterskor utifrån. Vi tror att AVA är en verksamhet som passar många, vården är utmanande utan att bli alltför tung, säger Catharina Karlsson, vårdenhetschef på AVA.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb