Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
Tre medarbetare på röntgen med en "patient" i en MR-kamera

Snabbare vårdflöde med röntgen på två plan

En stor fördel med de nya lokalerna är närheten till akutens lokaler och akutrummen. Ledtiderna kortas och verksamheten får ett närmare samarbete med en av deras största beställare.

Precis som på de andra våningsplanerna i nya akutvårdsbyggnaden trivs personalen i de nya fina lokalerna med högt i tak och ljusa färger.

Maskinparken har utökats vilket gjort att röntgenverksamheten har en bättre möjlighet att klara av sitt vårduppdrag. Totalt har antalet datortomografer ökat från tre till fem och antalet magnetkameror har ökat från två till tre.

– Effekten av fler röntgenutrustningar bidrar till att minska kötiden för våra polikliniska patienter och att vi fått ett bättre akutflöde. Vi har ett nära samarbete med akutmottagningen i och med att vi har vår akutröntgen på plan två. Där finns två datortomografier och ett rum för skelett- och lungröntgen. Närheten och snabbheten gynnar våra patienter, berättar Marie Dyberg, enhetschef på röntgenavdelningen.

Hög teknologi och lägre strålning

Avdelningens nya datortomografier har också en lägre stråldos jämfört med äldre röntgenutrustningar och har den senaste tekniken. Innan inflyttningen fick personalen utbildning i de nya högteknologiska maskinerna.  

– Många medarbetare tycker att det är roligt att jobba med den nya tekniken och de brinner för att ge god vård till alla patienter. Arbetet hos oss blir aldrig tråkigt, du vet aldrig vilka utmaningar arbetspasset kommer att bjuda på, avslutar Marie Dyberg.

Fakta Radiologi

Radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen utförs olika avancerade undersökningar med hjälp av modern teknik inom röntgen, ultraljud och magnetkamera.  

Röntgenavdelningen genomför årligen 115 000 underökningar på avdelningen. Här utförs ablationer (bortbrännande av tumörer med hjälp av ultraljud), skelettundersökningar, lungundersökningar, ultraljud, genomlysning, magnetisk resonanstomografi (MR), datortomografi (DT) och angiografi.
Verksamheten erbjuder nuklearmedicin som innebär diagnostiska metoder baserade på isotopmärkta farmakologiska substanser som tas upp i kroppens olika organsystem, till exempel skelett, hjärta, lungor och njurar.

Röntgenavdelningen är också sjukhusets expertfunktion i frågor som rör strålningsfysik och strålsäkerhet. Enheten samordnar strålskyddsarbetet samt svarar för sjukhusledningens skyldigheter när det gäller strålskydd. Sjukhusfysiker ingår i sjukhusets strålskyddskommitté.  

Röntgen plan 3 – Röntgenavdelningen har utökat sin maskinpark som ger en ökad produktion och kortar väntetiderna på olika radiologiska undersökningar. På plan tre finns tre konventionella röntgenrum, tre datortomografer, tre magnetkameror, ett angio- och interventionsrum, ett genomlysningsrum och fem ultraljud.

Akutröntgen plan 2 – På plan 2 finns den del av röntgenavdelningen som primärt ska undersöka akutens patienter, men även akuta patienter från sjukhuset. På plan två finns två datortomografer, ett konventionellt röntgenrum och en ultraljudsmaskin.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb