Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info
Sophia Brismar i vårdklädsel

Sophia Brismar Wendel – ny docent i obstetrik och gynekologi

Den 25 augusti 2021 antog Karolinska Institutets docentutskott Danderyds sjukhus Sophia Brismar Wendel som docent i obstetrik och gynekologi. Vi har ställt ett par frågor till Sophia om vad det betyder och vad det innebär för forskningen på kvinnokliniken.

Hej Sophia! Först och främst vill vi å Danderyds sjukhus vägnar rikta ett stort och hjärtligt grattis till dig för din nya docentur! Och sedan har vi ett par frågor vi undrar över:

Vad innebär det att utses till docent?

Att bli docent är inte en tjänst eller ett förordnande, utan innebär att få ett erkännande och titel som senior forskare. När man är docent får man alltså ensam handleda doktorander och post docs och utvärdera forskning som kan vara att agera opponent vid disputationer, sitta i betygsnämnder eller bedömningskommittéer för forskningsanslag eller etikprövningsmyndigheten. Man kan också säga att det är ett steg närmare professor, som ju inte bara är en titel utan också en tjänst med tillhörande ansvar och rättigheter.

Hur går det till att bli docent?

Det är en ganska komplicerad ansökningsprocedur, men i korthet innebär det att man har forskat vidare efter avhandlingen motsvarande minst två avhandlingar till och att man har undervisat, handlett och skaffat egna forskningspengar utan hjälp från sina tidigare handledare.

Att du har utsetts som docent i obstetrik och gynekologi, vad kan det innebära för Danderyds sjukhus forskare inom kvinnokliniken?

För forskare på kvinnokliniken innebär min docentur att det finns ytterligare en senior forskare som kan och har rätt att handleda och undervisa i forskning, och bidra till högre vetenskaplig kvalitet på den forskning som bedrivs på kvinnokliniken. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa oss närmare toppligan när det gäller obstetrisk forskning i Stockholm och Sverige. Vi har ju en av de största förlossningsavdelningarna i Sverige!

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb