Ulrika Thunström sjukgymnast

Specialist fysioterapi: Ulrika Thunström

Danderyds sjukhus har, som ett av de första sjukhusen i Stockholm, inrättat specialisttjänster inom steg 5 i kompetensstegen för arbetsterapi, nutrition och fysioterapi. Ulrika Thunström, sjukgymnast* med specialistkompetens inom respiration, arbetar på avdelning 75 intermediärvård, på intensivvården och lungmottagningen och innehar en av de nya specialisttjänsterna.

– Specialisttjänsten ger mig möjlighet att fördjupa mig i aktuell forskning och implementera den kliniskt, så att vi tillsammans kan få fram ett så evidensbaserat och optimalt arbetssätt som möjligt kring andningsvård, vilket gagnar våra patienter. Det är väldigt roligt och stimulerande att arbeta med andningsvård och jag hoppas att jag ska kunna förmedla det till kollegor och studenter, säger Ulrika Thunström.

Bred patientgrupp för andningsvård

Ulrika arbetar med patienter som drabbats av akuta eller kroniska sjukdomar eller skador i, eller relaterat till, andningsorganen, såsom covid-19, pneumonier, KOL, lungfibros och neuromuskulära andningsproblem. Många patienter behöver under sin vårdtid på Danderyds sjukhus någon form av andningsvård. Det kan till exempel vara mobilisering, positionering, andningsövningar eller hosttekniker.

– Fysioterapeuter och vårdpersonal kan göra mycket för att underlätta andningen och förebygga lungkomplikationer och jag vill utveckla detta mer. Jag ser en otrolig styrka i att vi olika professioner samarbetar, lär av varandra, och bidrar med vår specifika kunskap. Som specialist kommer jag att lära mig mycket och jag kommer kunna vara ett bollplank för studenter, kollegor och vårdpersonal i arbetet framåt, säger Ulrika.

Specialistens viktiga roll

Specialisterna driver utbildning, forskning och klinisk utveckling och bidrar till att evidensbaserade arbetssätt utvecklas. Men att bli specialist kräver mycket arbete.

– Det ska vara värt att vidareutbilda sig, annars tror jag inte kollegor orkar eller vill, och det vore en stor förlust för professionen som då går miste om mycket viktig forskning och klinisk metodutveckling. Det är viktigt att man får uppskattning för att man väljer att vidareutbilda sig, inte minst ekonomiskt. För mig innebär tjänsten ett erkännande för det arbete jag gör och det jag har utbildat mig till. Tjänsten visar också att det finns en karriärstege inom professionen, säger hon.

Positiva effekter med mobilisering

En del inom andningsvård är mobilisering som innebär att man ser till att patienten, utifrån sin egen förmåga, rör på sig. Det finns stark vetenskaplig evidens för att mobilisering ger en mängd positiva effekter såsom tex förbättrad ventilation och cirkulation samt ökat välmående och självständighet hos patienterna.

–Jag ser dagligen i mitt kliniska arbete vilka positiva effekter mobilisering ger. Om vi är många som hjälps åt kan vi undvika att patienterna drabbas av lungkomplikationer och vårdtiden kan på så sätt förkortas, avslutar Ulrika.

*Sjukgymnast och fysioterapeut är olika namn på samma profession, titeln är olika beroende på när man utbildat sig och om man valt att byta titel eller ej. Namnändringen skedde 2014.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb