Bild på anestesisjuksköterskan Martin Jarl

Stora utvecklingsmöjligheter i tudelad roll

- Att doktorera kan ses som en enda stor kompetensutveckling. För mig är det en dröm som blir sann att få delar av min arbetstid för att forska inom anestesisjuksköterskors icke-tekniska . Efter forskarutbildningen kan jag vara den som i större utsträckning kommer stå för forskning och utbildning till kollegor och studenter i framtiden, säger Martin Jarl, anestesisjuksköterska och doktorand på Danderyds sjukhus.

Tudelad roll

Martins roll är i dagsläget tudelad då arbetet som doktorand skiljer sig markant från att vara anestesisjuksköterska. Han tycker att det roligaste som anestesisjuksköterska är att möta människor som befinner sig i en utsatt situation och få hjälpa dem att ta sig igenom denna. Som doktorand får Martin möjlighet att specialisera sig ännu mer inom anestesiologisk omvårdnad och ett ämne som är relevant för anestesisjuksköterskor.

Olika verksamheter och patientgrupper

Danderyds sjukhus är ett akutsjukhus med en blandning av elektiv och akut verksamhet, med både friska och sjuka patienter från ett års ålder till de som är över hundra år gamla. Detta innebär att man som anestesisjuksköterska får en bred erfarenhet både av olika verksamheter och patientgrupper.

- Dessutom finns det goda möjligheter till kompetensutveckling både internt och externt. Fortbildning och ökad akademisk kompetens är något som premieras på anestesienheten, vilket känns kul. Vi arbetar aktivt för att bibehålla anestesisjuksköterskans kompetenser och har exempelvis flera salar där det är anestesisjuksköterskor som söver tillsammans. Vi har ett öppet klimat och samarbete med våra anestesiologer och kommer gemensamt fram till vilken anestesimetod som är lämpligast för patienten, säger Martin. 

Självständig roll med bra arbetstider

- Som anestesisjuksköterska blir man mycket självständig med stort ansvar och får ta egna beslut då vi till stor del är ensamma i vårt arbete med patienten under en operation. Därför behöver vi ha god kunskap och hög kompetens för att klara av arbetet. Jag uppskattar även att jag i min roll kan lägga hela min uppmärksamhet på en patient åt gången, säger Martin. 

Han berättar också att arbetstiderna är bättre än för vissa andra specialiteter, då de flesta operationer utförs under dagtid. Det medför att man inte arbetar speciellt mycket kvällar eller helger.

Utvecklingsfrämjande verksamhet

Enligt Martin finns det många saker på Danderyds sjukhus som främjar utveckling. Han nämner bland annat utbildningsdagar varje termin, utbildningstid varje vecka, möjlighet att delta vid kongresser och kurser, journal club, och tillgång till ny litteratur och forskning via biblioteket. Martin lyfter även att det finns förstående koordinatorer och schemaplanerare som hjälper till för att möjliggöra möten eller när man behöver avsätta tid för sitt ansvarsområden.

- Utveckling är en bred term och behöver ses ur olika perspektiv. Vi har de stora delarna med kurser och högre akademisk examen, där vi behöver arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att kunna frigöra tid för detta. Men vi har även ett eget ansvar för vår kompetens och utveckling inom anestesi genom att söka information kring det som vi behöver utvecklas inom. För det senare finns nationell och internationell tillgång till journal clubs och webbinarsier, och också möjlighet att engagera sig i vår professionsförening för att driva professionen och utvecklingen framåt, avslutar Martin. 

 

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb