Danderyds sjukhus flyttar fram positionen inom HLR-området

Nyligen utsågs sjukhusets HLR-koordinator Jasna Giesecke till regionansvarig medlem i Svenska HLR-rådet. Uppdraget i Regiongruppen HLR Sjukvård innebär att Jasna kommer att ansvara för det regionala nätverket i Stockholmsområdet och samordna information i olika sjukvårdsnätverk. Uppdraget innebär ett erkännande för det arbete som HLR-centrum med Jasna som processledare drivit under flera år.

Tre snabba frågor till Jasna

Varför är hjärt-lungräddningsarbetet så viktigt?

- Plötsligt hjärtstopp är bland de absolut vanligaste och farligaste sjukdomsfallen vi har i vårt samhälle. Hjärt-lungräddning HLR, är grundläggande kunskap för att en person som drabbats av ett hjärtstopp ska överleva. Chansen att överleva är beroende av en serie åtgärder som brukar beskrivas som länkar i en kedja "Kedjan som räddar liv". Vi vet också att forskningen visat att överlevnaden kan var så hög som 70 % om HLR startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter och att våra HLR-kunskaper kan vara helt livsavgörande i dessa lägen.

Genom att genomföra våra årliga HLR-utbildningar samt systematiskt följa nuläget, rapportera in data om hjärtstopp, analysera och därefter implementera nya metoder kan vi som sjukhus gemensamt öka överlevnaden. Tillsammans räddar vi liv!

Vad vill du åstadkomma som regionansvarig i Svenska HLR-rådet?

- Jag vet att det finns otroligt duktiga och drivna kollegor ute i sjukvården som likt mig arbetar flitigt med samma frågor. Vi behöver ännu mer ta tillvara allas goda arbete och idéer inom regionen samt gemensamt driva och utveckla HLR-arbetet i enlighet med Svenska HLR-rådets övergripande mål- att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

Jag kan också se att vår erfarenhet av ett mångårigt och etablerat HLR-arbete, gör att vi kan använda goda exempel från vårt sjukhus och till viss mån även kunna påverka inom vissa arbetsområden.

På vilket sätt kommer vi att märka av det på sjukhuset?

- Det är svårt att svara i så här tidigt skede, men förhoppningen är att vi ska få ännu mer tyngd och lyhördhet i vår HLR-organisation på sjukhuset samt att vi även kommer ha en snabbare ingång för hantering av särskilda HLR-ärenden.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb