Diestist Karin Windahl

Tidiga insatser hos äldre kroniskt njursjuka kan förhindra undernäring

– Vi kom fram till att det är mycket viktigt att mäta, bedöma och utvärdera nutritionsstatus regelbundet hos äldre kroniskt njursjuka. Vi såg att förekomsten av sjukdomsrelaterad undernäring fanns hos var fjärde deltagare. Allra vanligaste tecknet på undernäring, oavsett kroppsvikt, var förlust av muskelmassa, berättar Karin Windahl, leg. dietist och forskare.

Kronisk njursjukdom är ett folkhälsoproblem i hela världen. I Sverige är förekomsten ca 6 procent av befolkningen. Bland personer över 75 år är förekomsten så hög som 28 procent. Vanliga orsaker till njursjukdom är diabetes, hypertoni, glomerulonefrit, nefroskleros, systemsjukdomar och inflammatoriska tillstånd.

– När njurfunktionen avtar uppstår en rad obalanser i kroppen och så kallade uremiska symtom uppstår. Det är vanligt att aptiten försämras, och många får symtom från mag-tarm kanalen. Då ökar risken för att nutritionsproblem ska uppstå, berättar Karin Windahl, dietist på Danderyds sjukhus och forskare på CLINTEC, enheten för medicinska njursjukdomar KI.

Det finns få studier på äldre kroniskt njursjuka. Forskningsfakta i artikeln bygger på data från EQUAL-studien, en europeisk multicenterstudie som påbörjades 2012 där Njurmedicin på Danderyds sjukhus är ett av de svenska studiecentran.

– Genom att studera äldre kroniskt njursjuka kan man kartlägga beslutsfattande och optimal tajming av dialysstart. Delstudierna i avhandlingen fokuserar på att kartlägga nutritionsstatus och riskfaktorer för sjukdomsrelaterad undernäring hos deltagarna och kostbehandling vid njursvikt, säger Karin Windahl.

En fjärdedel var undernärda

Nutritionsstatus försämrades hos en tredjedel under studiens första år. Låg fysisk funktion, gastrointestinala symtom och rökning framkom som riskfaktorer. Vidare studerades om proteinreducerad kost är en säker behandlingsform för äldre njursjuka personer. Protein innehåller mycket kväve som njurarna har svårt att utsöndra och ett minskat intag kan lindra uremiska symtom. Studien visade att risken för försämrat nutritionsstatus och dödlighet var samma för personer som åt proteinreducerad kost som för normalkost.

– Äldre kroniskt njursjuka är en skör grupp med många symtom och nutritionsproblem. Dietistkontakt, tidiga nutritionsinsatser, regelbundna besök och tester är viktiga i det tidiga sjukdomsförloppet. Hjälp från sjukvården kan förebygga sjukdomsrelaterad undernäring, försämring i nutritionsstatus, hjälpa till att bibehålla fysisk funktion och livskvalité långt upp i åldrarna. Multisjuka äldre personer med njursjukdomar har stor nytta av att tidiga insatser, säger Karin Windahl.

Den 3 juni 2022 disputerade Karin Windahl på sin avhandling Nutritional status, body composition and diet in older adults with chronic kidney disease.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb