Sen Chai akutläkare

Tryggare och snabbare med specialistläkare inom akutsjukvård

Under 2022 utvecklar Danderyds sjukhus satsningen på läkare som är specialiserade inom akutsjukvård – en förändring som kan minska väntetiderna för akutpatienterna.

Akutläkarna är specialister som ska göra den första bedömningen av en akut sjuk patient, utföra stabiliserande åtgärder och kunna sortera patienterna till rätt specialitet för fortsatt vård. Akutläkarna har också kompetens att bedöma och hantera patienter med flera olika sjukdomstillstånd samtidigt.

– En akutläkare kommer kunna vårda patienten oavsett vad hen söker vård för. Det är framför allt värdefullt för patienter som har flera olika sjukdomstillstånd samtidigt till exempel både akuta problem med hjärtat och magen, eller är så svårt sjuka att de behöver tas om hand på larmrum, säger Sen Chai, akutläkarchef.

Högre kvalitet och kortare väntan

Satsningen på akutläkare kommer innebära ökad kompetens och kontinuitet i arbetet på akuten. I förlängningen är förhoppningen även att det ska öka vårdkvaliteten och minska väntetiderna på akuten. Akutspecialister ger också en tryggare miljö och mer handledning för akutens yngre läkare och läkarstudenter.

På sjukhusets akutmottagning finns olika sektioner där patientens tydligaste symtom eller diagnos avgör viken sektion hen hänvisas till. Inom dessa sektioner finns läkare med rätt specialistkompetens. Akutspecialistläkaren gör en bedömning av patienterna innan de blivit hänvisade till en specifik sektion.

– Med akutläkare på plats kan vi nyttja sjukhusets resurser bättre, genom att snabbare avgöra prioritet och brådskandegrad. För patienten på akuten går det snabbare eftersom hen bara behöver träffa en handläggande läkare i stället för flera, säger Sen Chai.

Fakta om specialistläkare inom akutsjukvård
Det tar 12-14 år att utbilda sig till akutläkare. I grunden krävs ett genomgånget läkarprogram på universitet om 5,5 år. Därefter fullföljd allmäntjänstgöring (AT) under minst 1,5 år för att få läkarlegitimation och slutligen en specialiseringstjänstgöring (ST) under 5-7 år. Akutsjukvård infördes som en tilläggsspecialitet 2006 och som basspecialitet 2015. Därför är det först nu som de första akutläkarna med basspecialitet akutsjukvård i Sverige har utexaminerats och kan börja arbeta.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb