Bild på sjuksköterskan Helena Galvenius

Utvecklande att få tänka själv och ta egna initiativ

Här får du lära dig nya saker hela tiden och ha ett nära samarbete med dina kollegor. Det märks verkligen att vårt arbete gör skillnad för patienterna, vilket är anledningen till att jag känner att jobbet som sjuksköterska är så givande, säger Helena Galvenius som är sjuksköterska med rotationstjänst på KUDVA och Endoskopicentrum.  

Vilka är de främsta skälen till att du valt att arbeta på Kirurgi- och Urologkliniken?

Jag praktiserade här 2014 och har stannat kvar sedan dess. Vi vårdar en bred patientgrupp, vilket gör arbetet väldigt varierat och roligt. Utöver omvårdnad av patienter får jag som sjuksköterska hantera många olika läkemedel och utföra medicintekniska moment. Hos oss finns verkligen chans till utveckling. Jag upplever att man snabbt blir trygg i sin roll då man behöver tänka själv och ta egna initiativ när oförutsedda händelser sker.

Mötet med patienten är så givande. Jag får chansen att göra mitt yttersta för varje individ och på så sätt öka hens känsla av trygghet. Vi jobbar teambaserat, vilket jag ser flera fördelar med. Det stärker relationen mellan oss som arbetar tillsammans men framför allt får vi en tydlig helhetsbild av patienterna och deras behov.

Vad gör din roll extra intressant?

Jag har sedan hösten 2020 en rotationstjänst. Det innebär att jag arbetar dels på KUDVA, klinikens dagvårdsavdelning, dels på Endoskopicentrum.

KUDVA är en liten arbetsplats med stor chans att påverka samt vara med och planera verksamheten. Här kan vi vara flexibla i vårt arbetssätt och vad vi kan hjälpa de olika enheterna inom kliniken med. Här har sjuksköterskan, utöver de sedvanliga arbetsuppgifterna, en viktig roll som koordinator och spindeln i nätet.

På Endoskopicentrum är jag assisterande sjuksköterska. Arbetsuppgifterna är väldigt varierade. Vi är med på undersökningar där vi ger läkemedel, assisterar skopisten och får möjlighet att göra skillnad för patientens upplevelse och trygghetskänsla. Vi tar hand om flödet på mottagningen där vi förbereder och observerar patienter eller tar hand om instrumenten. Man har aldrig en tråkig dag på Endoskopicentrum.

Vilken är den viktigaste förändringen framåt inom verksamheten enligt dig?

En förändring som skulle vara givande för alla är att öppna upp för fler rotationstjänster. Jag tycker det fungerar alldeles utmärkt att ha två arbetsplatser då de delar patientgrupp och har ett nära samarbete. Jag är två veckor i taget på varje ställe. Att ha samma personal på flera enheter har vi märkt stärker samarbetet och kännedomen om hur patientens flöde ser ut. Inte sällan får jag träffa samma patient på de olika enheterna. Tack vare det känns mitt jobb extra varierat och roligt. Det är dessutom ett stort plus att få ingå i två team med härliga kollegor.

Vad vill du säga till en kandidat som funderar på att söka tjänst på Kirurgi- och Urologkliniken?

Gör det! Det är en rolig och utvecklande arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Här får du lära dig nya saker hela tiden och ha ett nära samarbete med dina kollegor. Det märks verkligen att vårt arbete gör skillnad för patienterna, vilket är anledningen till att jag känner att jobbet som sjuksköterska är så givande.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb