Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info
arbetsterapeut Ylva Westlund sitter vid en dator och instruerar en patient via skärmen

Vård på webben – smidigt och smittsäkert

Sedan pandemins utbrott har paramedicinska sektionen inom Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus arbetat med digitaliserade patient- och rehabiliteringsuppföljningar.

Det är ett smittsäkert sätt att mötas, ha utbyte och dialog med patienterna. Det är smidigt och tidseffektivt även för patienten som inte behöver förflytta sig fysiskt till sjukhuset.

– Men det finns såklart tillfällen där digitala besök inte kan ersätta fysiska besök, så vi behöver definitivt ha möjligheten att erbjuda både och, säger Johan Möllborg, sektionschef paramedicinska sektionen.

– I samband med att covidpandemin slog till drog vi kraftigt ner på den planerade vården och behövde ett alternativ till våra fysiska patientmöten. Då beslöt vi oss för att testa digitala alternativ för uppföljande patientmöten, säger Johan Möllborg.

Alla enheter inom paramedicin är involverade, men på olika sätt beroende på vilken patientgrupp som man jobbar med.

– Exempelvis jobbar arbetsterapin med rehabilitering av traumatiska handskador. Där har vi framför allt utvecklat videomöten på distans via Alltid Öppet, berättar Johan.

Funkar även för äldre

Det digitala arbetssättet och videostödet har tagits emot genomgående positivt av såväl patienterna som våra medarbetare, trots vissa tekniska utmaningar ibland.

– Vi har också fått bra stöd av teknik- och digitaliseringsenheten på sjukhuset. Jag är mycket imponerad av våra medarbetare inom alla tre enheterna som har gjort ett fantastiskt jobb och varit väldigt snabba på att ta till sig den nya tekniken och arbetssättet. Vi trodde på förhand att våra äldre patienter kunde få problem med det tekniska, men det visade sig väldigt snabbt att även personer över 80 år kunde koppla upp sig och delta helt utan problem, säger Johan.

Kommer ni att fortsätta arbeta digitalt även framöver?

– Ja, definitivt. Vi tittar nu på olika möjligheter att vidareutveckla våra digitala kanaler och se hur vi bäst kan dra nytta av den snabba utvecklingen som sker inom e-hälsa. Ett exempel är treparts-videomöte mellan patient, tolk och dietist, vilket vi inte provat tidigare. Vi planerar också att lägga upp lättillgängliga informationsfilmer på ds.se. På ortopedmottagningen har läkarna nyligen startat ett projekt för digital uppföljning av vissa frakturer, så det händer saker inom flera enheter inom verksamhetsområdet.

Fakta om paramedicin på Danderyds sjukhus

Den paramedicinska sektionen på Danderyds sjukhus består av tre enheter; arbetsterapin, dietistenheten och fysioterapin. Sektionen har nästan 70 medarbetare och tillhör verksamhetsområde Ortopedi men arbetar med de flesta verksamhetsområdena på sjukhuset. Primärt i slutenvården, men man bedriver även viss öppenvård.

Patientmöten på distans 2020

Arbetsterapin: 423 digitala möten
Dietister: 51 digitala möten samt ökat antal telefonkontakter
Fysioterapin: ökat antal telefonkontakter och kommunikation via 1177
Totalt ökade antalet distanskontakter med 110% under 2020 jämfört med 2019.

johan möllborg porträtt
Johan Möllborg, sektionschef paramedicinska sektionen.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb