Vård vid livets slut - obduktion

På bårhuset tar vi hand om patienter som har avlidit på sjukhuset, hemma eller gått bort på annat sätt. I vårt arbete ingår väldigt mycket kontakt med framför allt anhöriga, men även med läkare, polis och begravningsentreprenörer, berättar Kenneth Olsson, obduktionstekniker på bårhuset.

Lyhörd för önskemål och tro

– Det är viktigt att vara lyhörd för de anhörigas önskemål och de olika trosuppfattningarnas ritualer. I många kulturer sörjer man väldigt högljutt och då kan vi på bårhuset ordna med en avskilt rum där de sörjande kan vara i fred, berättar han.

Alla agerar olika inför sina döda. Muslimer exempelvis har en viktig och noggrann ritual som innebär att de själva tvättar den som har dött, och ofta är många släktingar på plats. Tvagningen tar flera timmar och sedan ska kroppen begravas så fort som möjligt, helst inom två dagar.

Balsamering efter 11 dagar

Men i andra kulturer har man inte alls samma regler utan kroppar kan förvaras här i flera veckor. Efter elva dagar gör en läkare en bedömning om balsamering behöver göras.

– Om läkaren inte vet dödsorsaken av en patient behöver en obduktion göras. Då är det vårt jobb som obduktionstekniker att öppna kroppen och ta ut organ som läkaren går igenom. Jag har varit obduktionstekniker på Danderyds sjukhus i 30 år och jag känner att jag får väldigt mycket uppskattning, inte minst från anhöriga.

Under hashtaggen #prataomdöden kan du läsa fler artiklar om hur vi på Danderyds sjukhus arbetar med palliativ vård, och hur det är att arbeta med människor i livets slutskede - eller efter att någon dött.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb