Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Virus i blodet kan förutspå allvarlig covid-19

Forskare på Danderyds sjukhus har upptäckt att ett blodprov som påvisar SARS-CoV-2 i blodet kan särskilja patienter med hög risk för allvarligt covid-19-förlopp.

Sjukhusvårdade patienter utan virus i blodet har stor chans till snabbt tillfrisknande. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus i en ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Bidrar till bättre behandling

Blodprover togs inom tre dagar från sjukhusinläggning hos patienter med bekräftad covid-19 vid infektionskliniken på Danderyds sjukhus. Patienter med mätbara nivåer av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i blodet hade sju gånger ökad risk för att utveckla kritisk sjukdom och drygt åtta gånger ökad risk att dö inom 28 dagar.

– Genom detta lättillgängliga prov kan vi identifiera patientgrupper med olika hög risk för allvarlig sjukdom. Det öppnar för möjligheten att bättre styra behandling och övervakning av patienter med covid-19, säger Karl Hagman, infektionsläkare vid Danderyds sjukhus, huvudförfattare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Virus i blodet ökar dödlighet

Forskarna analyserade förekomsten av virus-RNA i blodet med så kallad PCR-teknik, som är en standardteknik i vården, hos totalt 167 patienter. 61 av dessa hade mätbara virusnivåer i blodet och 15/61 (25 procent) dog inom 28 dagar från att provet togs. Detta kan jämföras med tre dödsfall (tre procent) bland de 106 patienter som inte hade mätbara virusnivåer i blodet. Förekomst av virus i blodet ökade med åldern och var betydligt vanligare hos patienter över 60 års ålder.

Läs mer i pressmeddelandet från Karolinska Institutet.

Är du intresserad av att jobba på Danderyds sjukhus? Kolla in våra lediga jobb.

Våra lediga jobb