Besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Allmän- och specialistläkartjänstgöring

Allmäntjänstgöring, AT, är grunden för att få utöva läkaryrket och för att få din läkarlegitimation. Syftet med specialisttjänstgöring, ST, är att uppnå specialistkompetens inom ett visst område.

Allmäntjänstgöring – AT
AT är grunden för allmän behörighet för att få utöva läkaryrket och för att få läkarlegitimation och pågår under 18 månader.

Danderyds sjukhus antar 16 läkare per termin och tjänsterna utannonseras under SLL:s sida med lediga jobb.

Under din AT-tjänstgöring är du anställd på sjukhuset med samma anställningsvillkor och förmåner som övriga medarbetare på sjukhuset. 

Specialisttjänstgöring – ST
På Danderyds sjukhus finns möjlighet att specialisera sig inom sjukhusets alla verksamheter. Samtliga ST-läkare på sjukhuset har ett individuellt utbildningsprogram, egen handledare och en anställning under hela utbildningsperioden på cirka fem år. 

Vi erbjuder också ett gemensamt utvecklingsprogram som omfattar femton dagars utbildning. Programmet revideras kontinuerligt utifrån målbeskrivningen för ST och ger möjlighet att uppfylla krav och målbeskrivningar inom t.ex. kommunikation, kvalitets- och förbättringsarbete samt ledarskap.

Kontakt:
Upplysning kring ansökan om AT-tjänstgöring: 
Sofia Millstam – administratör
08-123 562 08
sofia.millstam@ds.se

Studierektor AT- och ST-utbildningen:
Anthony Jilert, överläkare
08-123 559 00
anthony.jilert@ds.se