Höjt beredskapsläge och besöksförbud

Sjukhuset är i höjt beredskapsläge på grund av covid-19. Du som är i behov av akut vård ska söka som vanligt, via 1177 eller 112.
För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder ett generellt besöksförbud, med vissa undantag.
Viss planerad vård utförs fortfarande och du som har fått en kallelse är välkommen.
Mer Info

Viktor Rosdahl – På andra sidan stranden

Viktor Rosdahls målningar är installerade på fyra våningar i en hisshall. Motiven är olika landskap. Platser att resa till i tanken, någon gång i framtiden eller i minnet.

Luften är klar och lätt att andas, himlen är klarblå. Du är på vandring bland bergen. Allt är ett äventyr.

Målningarna varierar i storlek beroende på den tillgängliga väggytan. De är målade på polykarbonat, en genomskinlig plast som lämnats omålad på vissa ställen. Det blänker till, som av isfläckar eller vattensamlingar,
och där skymtar också betongen fram bakom verket och skapar djup i bilderna.

På nedersta våningen syns ett par vandrare. De rör sig i ett kargt landskap som badar i ett varmt ljus. En flod flyter fram mellan klippor. En trappa upp är bergen högre, och en del av marken täcks av grönska. På nästa våning
syns snöklädda toppar. Allra längst upp svävar en luftballong, högt ovanför bergen.

Genom fönstren intill målningarna syns fasaden på den äldre delen av sjukhuset. Den yttre miljön binds samman med den inre.
 
Viktor Rosdahl – På andra sidan stranden, finns i hisshallenAkutvårdsbygganden, plan 2–5