Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.
Mer Info

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats ds.se och här beskrivs hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella avvikelser och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommunikationsenheten.ds@sll.se så att vi får veta att problemet finns, så vi kan vidta åtgärder. Svarstiden är normalt 1-3 arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Riktlinje 116 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

Beskrivning: Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation.

Avvikelse på ds.se: Många poddar som har importerats från tidigare webbplats akutsjukhuset.com har inte transkriberats. Poddarna i fråga har skapats innan 23 september 2020 och är därför ett undantag från denna riktlinje t.o.m. 23 september 2020.

Riktlinje 117 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)

Beskrivning: Inspelad digital video ska ha undertexter (kallas även textbeskrivningar eller textremsa) och för ljudinspelningar (till exempel podcasts) med mera bör en textversion erbjudas.

Avvikelse på ds.se: Publicerade videoinspelningar och filmer ska ses över.

Riktlinje 118 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

Beskrivning: Informera användarna om att det finns en separat syntolkad version, till exempel med en länk i direkt anslutning till ordinarie version.

Avvikelse på ds.se: Publicerade videoinspelningar och filmer ska ses över. Webbdirektivets krav på videoinspelningar gäller material som publicerats fr.o.m. 23 september 2020.

Riktlinje 120 (AA) Syntolka videoinspelningar

Beskrivning: Informera användarna om att det finns en separat syntolkad version, till exempel med en länk i direkt anslutning till ordinarie version.

Avvikelse på ds.se: Publicerade videoinspelningar och filmer ska ses över. Webbdirektivets krav på videoinspelningar gäller material som publicerats fr.o.m. 23 september 2020.

Riktlinje 160 (A) Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser

Beskrivning: Alla personer kan inte hantera komplexa rörelser på en pekskärm, så kallade fingergester. Detta gäller till exempel att svajpa (swipe) och gester som kräver flera fingrar (multi-touch) såsom dra isär och nyp ihop. Det kan bero på motoriska eller kognitiva begränsningar, vilket hjälpmedel en användare har eller användarens brist på kunskap om gränssnittet. Komplettera därför alltid sådana med enklare interaktion såsom klick, dubbelklick eller tryck, såvida inte rörelsen är avgörande för funktionaliteten.

Observera att riktlinjen bara gäller webbplatsens eller appens gränssnitt. Det gäller inte operativsystemets eller webbläsarens funktioner, såsom horisontell svepning för att navigera i sidhistoriken.

Riktlinjen undantar funktionalitet som naturligt kräver mer komplexa rörelser, till exempel att skriva sin signatur.

Avvikelse på ds.se: Idag finns det inget sätt att zooma med bara ett finger på kartan på sajten. Detta ska ses över.

Åtgärd

Ovan nämnda punkter är under utredning eller ska åtgärdas enligt lagen om webbtillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ds.se.

Senaste bedömningen gjordes den 04-01-2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 01-10-2019