Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Tillgänglighet för ds.se

Danderyds Sjukhus AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur ds.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ds.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bild och text

 • Citat är inte korrekt märkta i koden.
 • Stycken har hårda radbrytningar.
 • Rubriknivåer kan saknas, komma i fel ordning eller sakna textinnehåll.
 • Tabeller saknar beskrivande etiketter.
 • Korrekt kod för listor saknas ibland för att gruppera text och länkar.
 • Vissa bilder har otydliga beskrivningar eller saknar helt beskrivning.

Länkar, titlar och etiketter

 • Länkar kan ibland vara otydliga och svåra att förstå.
 • Länknamn och sidtitel kan skilja sig åt på vissa sidor.
 • Externt innehåll i så kallade “Iframes” saknar korrekt titel.

Navigera utan mus

 • Hela webbplatsen går inte att nå med tangentbord.
 • Innehåll i kartor är svårt att nå.
 • Vid navigering med tangentbord eller skärmläsare är ordningen inte alltid logisk.
 • Fokusmarkeringen är ibland svår att se.
 • Att navigera i kartan kräver mer än ett finger.

Språk

 • Engelsk text är inte uppmärkt och läses upp som svenska i skärmläsare.

Film och ljud

 • Podcast och filmer saknar textalternativ.
 • Filmer saknar syntolkning och textning.
 • Det finns rörlig bild som inte går att pausa eller stänga av.

Färg

 • Det finns ikoner och texter som har färger som är svåra att se.
 • Tillgänglighetsfunktioner som är en del av webbplatsen har dålig kontrast och kan därför vara svår att använda.

Kod för hjälpmedel

 • Det finns kod för hjälpmedel som gör att uppläsning i skärmläsare kan bli otydlig.
 • Vissa områden, som menyn, saknar korrekt kod vilket gör att användare med skärmläsare kan missa att delar av sidan uppdateras eller förändras.

Skärm och förstoring

 • Det finns brister i hur webbplatsen visas i olika skärmstorlekar och orienteringar där innehåll kan täckas eller på annat sätt bli svårt att ta del av för vissa användare.
 • Vid förstoring eller ökat textavstånd kan delar av texten försvinna.

Dokument

 • Dokument är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Danderyds Sjukhus AB åberopar tillfälligt undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de listade bristerna.

I kartan på Hitta på sjukhuset kan användare välja att visa “målpunkter” som alternativ. Målpunkterna är svåra att beskriva i text. Vi kommer se över hur vi använder den markeringen på kartan framåt.

Vi ser över webbplatsen kontinuerligt och kommer använda våra resurser på det sätt som ger mest nytta för användarna.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks, extern länk har gjort en oberoende granskning den 26 augusti.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 augusti.