Bistro Café

Direkt till vänster innanför entrédörrarna.