Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

Pressbyrån Geriatriska

På Entrévägen 10 finner du Pressbyrån.