Besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning av covid-19 råder generella besöksrestriktioner, med vissa undantag.

Mer Info

SLL Innovation

Gå förbi Pressbyrån ta höger förbi aulan, gå rakt fram och ut genom dörrarna. Hus 17 ligger på vänstra sidan med ingång i hörnet av byggnaden.