Besöksrekommendationer

Vissa verksamheter har fortfarande besöksrestriktioner.

Ta hänsyn och följ alltid de anvisningar som finns lokalt hos olika verksamheter inne på sjukhuset. Du får anvisningar från personalen om var i lokalerna du får vistas och hur länge du får stanna. Både patienter och medföljare ska alltid följa dessa regler. Vid frågor, kontakta personalen på aktuell vårdenhet innan besöket, via växeln på 08-123 550 00.

Har du en kallelse till sjukhuset?

Här finns info för dig som har ett planerat vårdbesök
Här finns info för dig som har en planerad operation