Vanliga frågor och svar

Information och råd om ditt besök och din vistelse på Danderyds sjukhus.

Region Stockholm har enhetstaxa. Det innebär att patientavgiften är densamma för alla från 18 år till och med 84 år oberoende av vilken vårdande yrkeskategori man besöker.

Det gäller både hos de mottagningar som drivs i regionens egen regi och hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Patientavgifter i Stockholms län, 1177.se

Patientavgifter och högkostnadsskydd, 1177.se

Danderyds sjukhus AB ansvarar för de personuppgifter som du som patient lämnar hos oss. Dina personuppgifter är viktiga för att vi ska kunna bedriva en god och patientsäker vård.

Personuppgifter används bland annat för att:

  • identifiera patienten
  • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
  • beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
  • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten.

Om du vill läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för personuppgifter kan du göra det här.

 

Närstående, vänner och barn är välkomna att besöka dig när du ligger inne hos oss. Det är ditt hälostillstånd som avgör om besöken behöver begränsas. Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Vid besök är det alltid viktigt att ta hänsyn och visa respekt för andra patienter i rummet och på avdelningen. På vissa avdelningar är antalet besökare per gång begränsat.

Det är tillåtet att ta med blommor till sjukhuset, med undantag för vårdavdelning 73, 75, 80, 84 och 93. Vi ber dig dock att undvika blommor med stark doft med respekt för känsliga patienter.

Om du vill boka om eller avboka ditt besök ska du göra det senast 24 timmar före avtalad tid. Använd 1177:s e-tjänster eller ring mottagningen direkt. Vi erbjuder möjlighet till två ombokningar av tiden för nybesök. Därefter krävs en ny remiss.

Starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos personer med astma, allergi och annan överkänslighet till exempel parfym och och andra parfymerade produkter. Ta hänsyn till andra patienter och personal som är överskänsliga, tänk på att inte använda doftande produkter om du besöker sjukhuset.

Här finner du blanketten för ersättning av förlorad tillhörighet. Den ska skickas till 
Servicecenter
Danderyds sjukhus
Ryggradsvägen 11, plan 3
182 88 Stockholm

Lokalerna inne på avdelningen – patientsalar liksom korridorer och dagrum – är inte offentliga platser. Av integritetsskäl är det därför inte tillåtet att fota eller filma någon utan dennes tillstånd. Om du vill fotografera eller filma måste du därför be om lov. Nyblivna föräldrar kan naturligtvis fota sina små barn.

Vissa blod- och vävnadsprover som tas på sjukhuset sparas för vård, behandling och forskning. Enligt biobankslagen har du rätt att vid provtagning själv bestämma om ditt prov ska sparas eller inte.

Det är särskilt viktigt att vara noga med handhygienen på ett sjukhus. Du kan enkelt hjälpa till att minska risken för smittspridning genom att tvätta händerna noga och använda handdesinfektion.

Denna hälsodeklaration ska fyllas i om du ska opereras på Danderyds sjukhus.

Du har som regel rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia.

Du är välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Krav av till exempel diskriminerande karaktär – som till exempel särskilda krav på vårdpersonalens könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse, eller liknande, kan inte uppfyllas.

Vi strävar efter att kvinnor och män i möjligaste mån ska vårdas på separata salar. Detta är också de allra flesta patienters önskan. Det finns dock medicinska aspekter som ibland tvingar oss att göra undantag. Vi kan till exempel inte neka en patient en plats på grund av kön.

Ta del av informationsfilmer för dig som ska genomgå en operation på Danderyds sjukhus.

Danderyds sjukhus är ett rökfritt sjukhus. Rökning är endast tillåten utomhus och då på särskilt anvisade platser.

Inom Stockholms läns landsting används sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos kan få tillgång till uppgifter i journaler som du har hos andra vårdgivare. Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring och spärra dina uppgifter. På 1177 kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

För att vi ska få använda oss av påminnelser och kallelser till vård och behandling genom sms eller e-post måste vi få ditt medgivande och få den adress eller telefonnummer som ska användas.

Om du inte förstår svenska har du rätt att begära en språktolk. Om du är döv eller hörselskadad har du rätt till en teckenspråkstolk. Och om du har talsvårigheter har du rätt till hjälp att kommunicera.

Fråga personalen på vårdavdelningen om du kan använda mobiltelefonen fritt eller om den stör teknisk utrustning. Vi ber dig att avstå från telefonsamtal från kl 21.00 och under natten fram till kl 07.00.

Det finns ett trådlöst nätverk på sjukhuset som du kan koppla upp dig mot.

På Danderyds sjukhus bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet av morgondagens vårdpersonal. Därför kan du vid ditt besök hos oss möta vårdpersonal under utbildning.

Om du uteblir från ett planerat besök eller en planerad operation och du inte lämnat återbud i tid får du betala en uteblivandeavgift. Som uteblivet besök räknas också om du kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden hunnit gå och/eller om en operation inte kunnat genomföras på grund av att du inte förberett dig på rätt sätt.  Detta gäller även om vården skulle ha varit avgiftsfri och för dig som har högkostnadsskydd/frikort, är över 85 år eller är målsman till barn under 18 år.

Regeln för uteblivet besök gäller exempelvis inte om du missar eller blir försenad på grund av att sjuk- eller färdtjänstresa blir försenad eller inte kommer. Mer information om vilka undantag som gäller finns på 1177.se

Uteblivet besök kostar 400 kronor, 1177.se

Eftersom sjukhuset är öppet för alla finns det risk för stölder. Ta därför bara med fickpengar och inga värdesaker. Om du läggs in akut är det bra om dina närstående tar med värdesaker hem.

Om du har blivit av med något på sjukhuset och vill ansöka om ersättning, kontakta Danderyds sjukhus kundtjänst via växeln. Telefonnummer: 08-123 550 00.