Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Akut dagvårdsavdelning hjärtkliniken HADVA

HADVA är en dagvårdsavdelning där vi helgfria vardagar har möjlighet att akut utreda och behandla dig med hjärtbesvär, som till exempel bröstsmärta, andningssvårigheter eller rytmrubbningar.

Om avdelningen

På HADVA träffar du specialistläkare och sjuksköterskor från Hjärtkliniken och vi har under dagtid på vardagar möjlighet till akut utredning och behandling av hjärtbesvär som till exempel bröstsmärta, andningssvårigheter och rytmrubbningar.

Vi har möjlighet att på plats göra ultraljudsundersökningar av hjärtat (EKO) - både över bröstkorgen och via matstrupen - samt även stress-ultraljud där man med hjälp av läkemedel får hjärtat att arbeta som vid fysisk ansträngning. Dessa undersökningar utförs och tolkas av läkare respektive EKO-sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

Vi kan även bland annat ta EKG, blodprover, genomföra kontroll av pacemaker samt har möjlighet till hjärtövervakning med trådlösa sändare.

Vi har 10-12 vårdplatser och tar i snitt emot 14 patienter per dag.

Du kommer till oss efter en första bedömning på hjärtakuten. 

Flertalet av våra vårdplatser utgörs av sittplatser i fåtöljer, och vi har inte möjlighet att ta emot patienter med omvårdnadsbehov eller med smittsam sjukdom.

Du som vårdas här kan bära egna kläder och behöver inte ha någon venös infart om inte behandlingen du får kräver det.

Det går att få enklare måltider och kaffe på plats (endast patienter).

Om det under vår utredning framkommer behov av längre vårdtid läggs du in på slutenvårdsavdelning direkt från HADVA.

Innan du går hem får du information om eventuell uppföljning - ibland kan du få komma tillbaka till HADVA dagen efter för fortsatt utredning.