Dialysmottagning - Löwenströmska sjukhuset

Om mottagningen

Löwenströmska sjukhusets dialysmottagning är en satellit till Danderyds sjukhus dialysmottagning. Vi tar emot dialyspatienter och utför hemodialysbehandlingar måndag till lördag.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister och kuratorer i team. För att uppnå bästa kontinuitet tilldelas patienterna en patientansvarig sjuksköterska och en patientansvarig läkare.

Kontaktuppgifter

Chefsjuksköterska: Marie Clefberg
Biträdande chefsjuksköterska: Anna-Karin Hedén
Specialistläkare: Eva Bång Bernstone
Medicinskt ansvarig överläkare: Boa Grönros Söderholm

Kontakta oss elektronisk? Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hitta hit

Dialysmottagningen på Löwenströmska sjukhuset ligger i hus 1 på entréplan. Här finns omklädningsrum med möjlighet till låst förvaring.

Betalning

Vi hanterar inte pengar utan dialysbehandlingarna faktureras upp till frikort.

Anmäl dig när du kommer

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. Därefter kan du sätta dig i väntrummet. Den sjuksköterska som är ansvarig för din dialys hämtar dig. 

Behandlingen

Det finns hela tiden personal till hands som övervakar din behandling. En dialysbehandling tar normalt mellan tre och fem timmar.

Vi bjuder på kaffe eller te och smörgås under behandlingen. Om du behöver går det även att beställa lunch.

Din läkare på mottagningen ansvarar för att förnya recept på läkemedel, sjukskrivning och provsvar.

Efter första dialysbehandlingen görs den om igen vanligtvis fyra till fem gånger per vecka. Vi tar löpande blodprover för att säkerhetsställa att du får rätt behandlingsdos.