Generellt besöksförbud

För att minska risken för smittspridning av covid-19 för Danderyds sjukhus patienter och medarbetare införs ett generellt besöksförbud. Undantag kan göras i särskilda fall.
Mer Info

Dialysmottagning - Löwenströmska sjukhuset

Om mottagningen

Dialysmottagningen på Löwenströmska sjukhuset tillhör Njurmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus. Vi tar emot dialyspatienter och utför hemodialysbehandlingar måndag till lördag.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister och kuratorer i team. För att uppnå bästa kontinuitet tilldelas patienterna en patientansvarig sjuksköterska och en patientansvarig läkare.

Kontaktuppgifter

Vårdenhetschef Marie Clefberg
Bitr. vårdenhetschef Maria Bergstedt
Specialistläkare Luma Al-Sabri

Kontakta oss elektronisk? Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Hitta hit

Dialysmottagningen på Löwenströmska sjukhuset ligger i hus 1 på entréplan. Här finns omklädningsrum med möjlighet till låst förvaring.

Parkering:

Det finns parkering utanför entrén, där du får parkera.
Du behöver ett parkeringstillstånd som du får av oss.

Betalning

Vi hanterar inte pengar utan dialysbehandlingarna faktureras upp till frikort.

Anmäl dig när du kommer

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. Därefter kan du sätta dig i väntrummet. Den sjuksköterska som är ansvarig för din dialys hämtar dig. 

Behandlingen

Det finns hela tiden personal till hands som övervakar din behandling. En dialysbehandling tar normalt mellan tre och fem timmar.

Din läkare på mottagningen ansvarar för att förnya recept på läkemedel, sjukskrivning och provsvar.

Efter första dialysbehandlingen görs den om igen vanligtvis fyra till fem gånger per vecka. Vi tar löpande blodprover för att säkerhetsställa att du får rätt behandlingsdos.