Gastroskopi

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.

Undersökningen

Undersökningen görs med ett gastroskop, en böjlig slang med kamera, som skopisten för in via svalget. Med denna teknik kan skopisten på en bildskärm se och undersöka matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen.

Före undersökningen får du gurgla och svälja svalgbedövning, detta för att lättare kunna föra ned instrumentet i matstrupen.

Vid undersökningen ligger du på vänster sida. En bitring placeras i munnen för att skydda tänderna och instrumentet. Instrumentet förs in via munnen ner i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Du kan andas som vanligt hela tiden. Varken slangen eller bedövningsmedlet påverkar dina andningsvägar. Bortsett från vissa obehag vid själva nedsväljningen av instrumentet brukar inte undersökningen medföra några större besvär. Vid undersökningen blåser skopisten luft genom instrumentet ner i magsäcken. Rapningar är därför vanliga både under och efter undersökningen. I samband med undersökningen kan skopisten ta vävnadsprover från magens slemhinna. 

Att tänka på före undersökningen 

  • Undersökningen utförs på fastande mage, det vill säga ingen mat eller dryck får intas sex timmar före undersökningen.
  • Om du står på blodförtunnande medicin som Waran eller tabletter som innehåller acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel (Trombyl, Magnecyl, Plavix), ska du informera endoskopicentrum om det.
  • Om du har en sjukdom som kräver regelbunden medicinering (diabetes eller epilepsi) ska du rådfråga din läkare om du kan avstå från medicinen under de timmar du fastar.

Efter undersökningen 

Undersökningen brukar ta 5-10 minuter. Hela besöket på mottagningen, med samtal före och efter, tar omkring 45 minuter. Om du fått några läkemedel behöver du dock ligga och vila ytterligare en stund. Efter undersökningen får du i regel ett muntligt besked om resultatet av undersökningen och även vid behov få recept på ordinerad medicin. Svar meddelas skriftligt till din ordinarie läkare, liksom resultatet av eventuella vävnadsprov. Efter undersökningen bör du inte äta eller dricka så länge svalget känns bedövat, vilket kan ca. 30 minuter.

I vissa fall ger vi läkemedel som påverkar reaktionsförmågan och då får du inte köra bil under resten av dagen.