Gastrostomi

Gastrostomi opereras in eller kan ersätta en PEG-kateter om den av någon anledning måste bytas eller trillat ut. Du behöver inte göra en gastroskopi för att sätta en gastrostomikateter.

Katetern har oftast en ballong som fylls med vatten eller en så kallad muff som håller den på plats. På Danderyds sjukhus använder vi oftast Mic Bolus som är en ballongkateter.

Fördelar med ballongkateter:

  • Lätta att byta

Nackdelar med ballongkateter:

  • Ballong kan gå sönder
  • Kan glida ut lättare än en PEG

Skötsel:

Allmänt

Katetern har inne i magsäcken en vattenfylld ballong som ska förhindra att katetern glider ut och en yttre stopplatta som ska förhindra att katetern glider för långt in i magsäcken. Varje kateter har angivet hur mycket sterilt vatten ballongen ska fyllas med. Vattnet kan dunsta bort och om det behövs ska det fyllas på. Om du är osäker på att katetern sitter som den ska, kan du med spruta kontrollera hur mycket vatten som finns i kuffen och ersätta till angiven ursprunglig mängd.

Hygien 

Tvätta alltid händerna innan någon form av kontakt med gastrostomi-katetern. Huden runt katetern rengörs med tvål och vatten. Torka torrt med en handduk som bar används för detta ändamål. Huden ska vara torr.

Stopplattan glider trögt på katetern, men går att dra upp på slangen med fingrarna i samband med tvättning av huden runt katetern. Vrid på katetern och känn att den inte har fastnat. Ungefär en gång i veckan ska bottenplattan på slangen skjutas upp och katetern skjutas in en liten bit. Det ska gå lätt att skjuta in och ut katetern. Dra sedan ut den tills det "nappar", för ned plattan igen på slangen så att den inte går att föra ut och in mer än fyra till fem millimeter..

Det går bra att duscha. Förband är behövs inte men ibland kan det kännas skönt med någon form av mindre förband över. Undvik att stoppa kompresser under bottenplattan. Om patienten är orolig kan katetern fästas med tejp.

Matning

Patienten ska sitta upp eller ha höjd huvudända vid matning.

Kan patienten äta eller dricka något går det bra även om patienten har en gastrostomi. Det är viktigt ha få känna smak i munnen.

Katetern spolas alltid först genom med 30 - 50 milliliter vatten. Avsluta alltid med samma mängd rent vatten. Om patienten får mediciner genom katetern måste dessa krossas noga i mortel och späs med vatten. Kontrollera med läkare eller apotek att medicinen får krossas. Vissa flytande mediciner måste späs om de är mycket trögflytande. Var noga med att spola rent efter alla mediciner eftersom de lätt stoppar till en gastrostomi.

Undvik att spola in luft i magen. Det är inte farligt men är obehagligt för patienten.

Om katetern inte används måste den spolas igenom dagligen med rent vatten.

Patientens vikt bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att näringsbehovet tillgodoses. Eventuellt måste mängden sondnäring korrigeras.

Munhygien

Det är mycket viktigt att sköta munhygien eftersom slemhinnorna kan bli sköra om en patient inte tuggar mat. Munvård bör göras flera gånger om dagen. Använd extra mjuk tandborste.

Komplikationer:

Katetern glider ut, ballongen har gått sönder.

Åtgärd: En kateter måste alltid in snarast! Ha en lika grov kateter (eventuellt en vanlig plastkateter) i beredskap eller tvätta av den trasiga katetern, stoppa in den igen och tejpa fast. Någon form av kateter måste in inom två timmar annars hinner stomat (hålet) dra ihop sig. Om du inte lyckas få in en kateter måste patienten snarast till Danderyds sjukhus akutmottagning. Kontakta sedan på dagtid Endoskopicentrum för en ny kateter.

Du bör helst inte välja en kateter av mindre grovlek efterrsom stomat krymper till den lilla storleken snabbt. Det är svårare att mata patienten senare genom en tunn kateter.

Om katetern glider för långt in, kan ballongen lägga sig i nedre magmunnen och orsaka stopp i avflödet med risk för kräkningar och aspiration.

Läckage

Läckage kan bero på att gastrostomikatetern inte sitter korrekt, att bottenplattan sitter för löst och att katetern glider in och ut.

Åtgärd: Skjut upp bottenplattan på slangen, skjut in katetern. Det ska gå lätt att skjuta in och ut katetern. Drag sedan ut den tills det "nappar", för ned plattan igen på slangen så att den inte går att föra ut och in mer än fyra till fem millimeter.

Hudrodnad

Åtgärd: Tvätta med tvållösning eller alsollösning, torka torrt under stopplattan och lägg torrt förband över.

Granulationsvävnad

Granulationsvävnad bildas ofta runt stomat. Denna vävnad vätskar sig ofta lite och är mycket lättblödande. Det är helt ofarligt men ser tråkigt ut och oroar ofta.

Åtgärd: Granulationsvävnad kan lapiseras ca två gånger per vecka.

Var försiktig så att lapis ej kommer på frisk vävnad och inte heller på plasten i katetern som lätt fräts sönder.

Stopp

Rester av läkemedel och sondlösningar kan ge stopp.

Åtgärd: Kontrollera först läget på katetern så att den inte har dragits i och ligger i bukväggen. Kläm på slangen. Spola med vatten, använd en liten spruta, det ger mycket större kraft. Pröva annars kallt te, kolsyrat vatten, Coca-Cola eller sur juice. Låt stå i slangen ett tag och försök igen.

Bortagande eller byte:

Gastrostomikatetern byts vid behov. Den brukar hålla tre till fyra månader. Vid byte kontakta vårdcentral eller ansvarig sjuksköterska på boende eller annat. Om det är akut ska du kontakta akutmottagningen. 

Tillbehör: Allt förbrukningsmaterial beställs av den som är vårdansvarig för patienten